Sisältöjulkaisija

null Asiakastietolaki tuo muutoksia tietojen luovutukseen – Sosiaalihuollon määrittelyt kommentoitavaksi 11.10. alkaen

Asiakastietolaki tuo muutoksia tietojen luovutukseen – Sosiaalihuollon määrittelyt kommentoitavaksi 11.10. alkaen

Tiedote Kirjoitettu 29.09.2021 Kaikki tiedotteet

Asiakastietojärjestelmien toimittajilta ja sosiaalihuollon toimijoilta pyydetään kommentteja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston luovutustenhallinnan määrittelyihin 11.–29.10.2021. Loka–marraskuussa järjestetään myös kaksi yhteistä määrittelyjen läpikäyntitilaisuutta.

Uuden asiakastietolain myötä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettuja asiakastietoja on mahdollista luovuttaa sosiaalihuollon palvelunantajien välillä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialojen välillä. Laki aiheuttaa muutoksia arkiston toiminnallisiin ja teknisiin määrittelyihin.

Kela ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytävät järjestelmätoimittajilta ja muilta sote-toimijoilta kommentteja määrittelyistä. 11.10.2021 alkava kommentointikierros koskee sosiaalihuollon toimialan sisäisiä luovutuksia koskevia määrittelyjä. Myöhemmin määritellään ja toteutetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimialojen väliset luovutukset, mutta tätä työtä ei ole vielä aloitettu.

Kommentoitavana Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toiminnalliset ja tekniset määrittelyt ovat kommentoitavana 11.–29.10.2021. Kommentteja pyydetään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toiminnallisista ja teknisistä vaatimuksista.

Kommentointikierroksen tavoitteena on varmistaa toiminnallisten määrittelyjen laatu ja toteutettavuus tietojärjestelmissä.

Kommentoitavat määrittelyt ja ohjeistus on julkaistu kanta.fi-verkkosivuilla.

Osallistu esittely- ja yhteenvetotilaisuuksiin verkossa

Kela ja THL järjestävät kaksi esittely- ja yhteenvetotilaisuutta, joissa määrittelyjä käydään läpi:

Yhteenvetotilaisuudessa käydään määrittelykohtaisesti läpi kommenttien pohjalta tehdyt muutokset. Lisäksi käsitellään muiden päivitettyjen määrittelyjen tarkennukset ja keskustellaan tulevien muutosten vaikutuksista. Keskustelutilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Sosiaalihuollon toimialan sisäisen luovutuksenhallinnan määrittelyistä tullaan lisäksi järjestämään lausuntokierros myöhemmin vuonna 2021.

Lisätietoa