Asiakastietolain vaikutukset luovutustenhallinnan määrittelyihin

Asiakastietolain vaikutukset luovutustenhallinnan määrittelyihin

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) on uudistumassa vuonna 2021. Jos laki vahvistetaan, se tuo muutoksia myös asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin ja luovutustenhallinnan määrittelyihin Kanta-palveluissa.

Lakia käsitellään parhaillaan eduskunnassa. Valiokunnat voivat esittää siihen muutoksia.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Potilastiedon arkiston tietojen luovutustenhallintaan liittyvät muutokset. Lain voimaantulon jälkeen tietojen luovutus perustuu

 • asiakkaan informointiin hänen oikeuksistaan 
 • asiakkaan informointiin Kanta-palveluista
 • asiakkaan asettamiin kieltoihin.

Potilastiedon arkiston luovutustenhallinnan muutosten toteutuksen aikataulu perustuu asiakastietolain käsittelyn etenemiseen ja on täysin riippuvainen siitä sekä aikataulullisesti että sisällöllisesti.

Määrittelyt

Potilastiedon arkiston luovutustenhallintaa koskevat määrittelyt julkaistaan viimeistään lain hyväksymisen jälkeen. Luovutustenhallintaa koskevat määrittelyt päivitetään Potilastiedon arkiston määrittelyt -sivulle. Lisäksi samassa yhteydessä julkaistaan Luovutustenhallinnan yleiskuvaus. 

Potilastiedon arkiston toiminnalliset määrittelyt, luonnosversiot

Asiakastietolain lakiesityksen pohjalta laaditut luonnokset olivat kommentointikierroksella syksyllä 2020. Päivitetyt versiot julkaistaan Potilastiedon arkiston määrittelyjen sivulla lain hyväksynnän jälkeen.

Potilastiedon arkiston tekniset määrittelyt, luonnosversiot 

Potilastiedon arkiston tekniset määrittelyt olivat kommentoitavana loppuvuodesta 2020.

Kommentikierroksen saatteesta (pdf) on tietoa päivittyneistä määrittelyistä. Päivitetyt versiot julkaistaan Potilastiedon arkiston määrittelyjen sivulla lain hyväksynnän jälkeen

Teknisten määrittelyjen läpikäynnin 13.1.2021 materiaali

Tietojärjestelmätoimittajien teknisten määrittelyjen kommenttien läpikäynnin materiaalit:

Määrittelyjen läpikäyntien aineistoa

Keskustelutilaisuuden 24.11.2020 materiaalit 

Tilaisuuden materiaalit:

Keskustelutilaisuuden 27.10.2020 materiaalit

Tietojärjestelmätoimittajille järjestettävän keskustelutilaisuuden materiaalit:

Muutokset tietojen luovutukseen

Toteutuessaan uusi laki tuo asiakas- ja potilastietojen luovutukseen seuraavat muutokset:

 • Asiakkaille tulee antaa uusi informointi  
  • Kaikki asiakkaat on informoitava uudelleen Kanta-palveluista ja niihin liittyvistä oikeuksista. Asiakas pitää informoida viimeistään ensimmäisen asioinnin yhteydessä. Asiakas voi saada informoinnin myös Omakannan kautta.
 • Kielto-oikeus 
  • Asiakas voi jatkossa kieltää yhdellä kertaa kaikkien potilastietojensa luovuttamisen. Nykyiset kiellot säilyvät ennallaan eli asiakas voi tehdä käynti- tai palvelunantajakohtaisen kiellon.
 • Terveydenhuollossa olevasta suostumuksesta luovutaan 
  • Suostumus potilastietojen luovuttamiseen hoitoon osallistuville henkilöille poistuu. Lisäksi Resepti-palvelun suullinen suostumus poistuu. Asiakas- tai potilastietojen luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta perustuu jatkossa informointiin ja asiakkaan asettamiin kieltoihin.
 • Tahdonilmaisupalvelu
  • Uudet informoinnit ja kiellot tallennetaan uuteen tahdonilmaisupalveluun, jonne tallennetaan asiakkaan kaikki tahdonilmaisut. Tiedonhallintapalvelu jää keskeisten terveystietojen käyttöön

Lain hyväksymisen ja voimaantulon välinen aika

Nykylain mukaista informointia annetaan, ja asiakas voi asettaa nykyisiä kieltoja ja suostumuksia uuden lain voimaantuloon asti. Samaan aikaan annetaan uuden lain mukaista informointia ja asiakas voi yhdellä kertaa kieltää kaikkien potilastietojen luovuttamisen. 

Lain voimaantulon jälkeen

Kun uusi laki on tullut voimaan, asiakastietojen luovutuksessa noudatetaan uuden lain mukaista informointia. Jos uutta informointia ei ole annettu ja tietoa siitä tallennettu Kanta-palveluihin, ei potilastietojen luovuttaminen Kanta-palvelujen kautta terveydenhuollon organisaatioiden välillä ole mahdollista. 

Asiakas voi edelleen kohdistaa kiellot käynti- tai palvelunantajakohtaisesti tai asiakas voi asettaa kiellon koskemaan kaikkia potilastietoja. Terveydenhuollossa olevaa suostumusta ei enää käytetä.

Kansallinen käyttöliittymä informointien ja kieltojen tallentamiseen

Kela toteuttaa kansallisen selainpohjaisen käyttöliittymän. Sen avulla sote-ammattilaiset voivat tallentaa uuden asiakastietolain mukaiset informoinnit ja kiellot. Sote-organisaatiot voivat hyödyntää käyttöliittymää kunnes uudet ominaisuudet ovat käytettävissä heidän omissa järjestelmissään. Myös tietojärjestelmätoimittajat voivat hyödyntää käyttöliittymää integroimalla sen potilastietojärjestelmään.

Yhteistestaus- ja tuotantovalmius

 • Kanta-palvelujen yhteistestausvalmius on kaksi kuukautta määrittelyjen julkaisusta. 
 • Asiakastestiympäristössä on käytettävissä versio, joka mahdollistaa uusien tahdonilmaisujen käsittelyn.
 • Potilastiedon arkiston tuotantoympäristöä päivitetään lain hyväksynnän ja voimaantulon ohjaamana.

Aikatauluun voi tutustua tarkemmin Kanta-palvelujen julkaisuaikataulussa.

Sosiaalihuollon toteutukset

Uutta informaatiota ei anneta eikä kielto-oikeutta käytetä ensimmäisessä vaiheessa sosiaalihuollon palveluissa. Terveydenhuollossa annettu uusi informointi kattaa kuitenkin myös Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston.

Lisätietoja