Sisältöjulkaisija

null Heinäkuussa EU:n koronatodistuksen on hakenut Omakannasta 420 400 henkilöä

Heinäkuussa EU:n koronatodistuksen on hakenut Omakannasta 420 400 henkilöä

Tiedote - Kansalaiset Kirjoitettu 27.07.2021 Kaikki tiedotteet

Suurin osa suomalaisista saa koronatodistuksen sujuvasti Omakannasta. Vielä viime viikolla osa sairastamistodistuksista jäi muodostumatta, mutta teknisten päivitysten myötä tilanne on merkittävästi parantunut. Heinäkuussa EU:n koronatodistuksia on hakenut Omakannassa yhteensä 420 400 henkilöä.

Heinäkuussa rokotustodistuksen haki Omakannassa 382 800 henkilöä. Suurimmalla osalla koronarokotuksen saaneista rokotustodistus on Omakannassa. Potilastietojärjestelmiin ja kirjaamistapoihin on tehty kevään aikana muutoksia, jotta rokotustodistukset muodostuvat rokotuksen saaneille automaattisesti Omakantaan. 

Todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta haki heinäkuun aikana 31 000 henkilöä ja todistuksen sairastetusta koronasta haki 6 600 henkilöä. Vielä viime viikolla osa sairastamistodistuksista jäi muodostumatta, mutta teknisen päivityksen myötä tiedot ovat siirtyneet koronatodistuksiin entistä paremmin. Kelan arvion mukaan jo suurin osa kansalaisista saa todistuksen sairastetusta koronasta Omakannasta. 

Yksittäisiä koronatodistuksia voi yhä puuttua. Tämä johtuu siitä, että joidenkin sairaanhoitopiirien ja kuntien alueella tehdään vielä päivityksiä paikallisiin potilastietojärjestelmiin ja terveydenhuollon kirjauksiin. Yksittäisiä koronatodistuksia voi puuttua myös siksi, että terveydenhuollossa kirjatuissa tiedoissa on jokin virhe tai puute. Koronatodistuksen tiedot korjataan siinä terveydenhuollon yksikössä, josta kansalainen on saanut rokotuksen tai jossa koronatesti on otettu. 

Terveydenhuollosta voi saada tulostetun koronatodistuksen

Jos koronatodistusta ei saa Omakannasta, voi vastaavat tiedot sisältävän muun todistuksen pyytää terveydenhuollosta. Elokuun puoliväliin mennessä julkisen terveydenhuollon pitäisi saada tulostettua myös virallinen EU:n koronatodistus. Tämä vaatii kuitenkin teknistä toteutusta terveydenhuollon yksiköissä. EU-asetuksen mukaan ainakin 12.8. asti rajanylitystilanteissa kelpaa myös muu kuin EU:n virallinen, QR-koodillinen koronatodistus. EU-todistus ei ole siis ainoa mahdollinen todistus matkustamiseen, vaikka se helpottaakin liikkumista.

Koronatodistuksen saa myös alaikäiselle sähköisenä Omakannasta tai tulosteena terveydenhuollosta. Kanta.fissä kerrotaan, miten alaikäiselle saa rajanylitystä varten tarvittavan koronatodistuksen. 

EU-kansalaiset, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voivat saada EU:n vaatimukset täyttävän koronarokotustodistuksen tai testitulostodistuksen terveydenhuollosta elokuun lopusta alkaen. Edellytyksenä on, että rokotus on annettu tai testi on otettu Suomessa. Elokuun loppuun asti terveydenhuollosta voidaan antaa muu todistus, joka sisältää vastaavat tiedot. 

Matkustajan täytyy selvittää kohdemaan vaatimukset

Matkustajan täytyy ennen matkaa selvittää, mikä koronatodistus kohdemaan rajanylitykseen tarvitaan. Lisäksi matkustajan täytyy seurata kohdemaan ja Suomen koronatilannetta ja -ohjeita. EU-maiden matkustusohjeet on koottu Re-open EU -verkkosivustolle (reopen.europa.eu).

Lisätietoja