Sisältöjulkaisija

Kanta-palvelujen käyttömaksut 2022–2023 – yksityiselle terveydenhuollolle 90 euron vähimmäismaksu

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 23.11.2021 Kaikki tiedotteet

STM on vahvistanut sähköiseen lääkemääräykseen ja Potilastiedon arkistoon liittyvät käyttömaksut vuosille 2022–2023. Myös Potilastiedon arkistoa käyttävät yksityisen terveydenhuollon palvelunantajat osallistuvat jatkossa Kanta-palvelujen rahoittamiseen.

Käyttömaksut nousevat hieman vuodesta 2021:

  • Apteekeilta perittävä käyttömaksu on 0,054 € / toimitettu lääkemääräys. Käyttömaksuun eivät sisälly mitätöidyt lääketoimitukset. 
  • Kunnallisilta terveydenhuollon palvelunantajilta perittävä käyttömaksu on 2,509 € vuodessa kutakin kunnan asukasta kohden.
  • Yksityisiltä terveydenhuollon palvelunantajilta perittävä maksu on 0,489 € / laadittu lääkemääräys. Laadittu lääkemääräys tarkoittaa yhtä määrättyä lääkettä.
    • Vuosikohtaisesti perittävä maksu on kuitenkin vähintään 90 euroa. 
  • Valtion terveydenhuollon toimintayksiköiden maksu on 2,509 € vuodessa jokaista asiakasta kohden.

Lääkärit ja hammaslääkärit voivat edelleen tehdä satunnaisesti lääkemääräyksiä Kelain-palvelussa ilman käyttömaksuja silloin, kun palvelua ei käytetä ansaintatarkoituksessa.

Mitä yksityisen terveydenhuollon vuosikohtainen 90 euron vähimmäismaksu tarkoittaa?

Vuosikohtainen 90 euron vähimmäismaksu koskee

  • niitä Resepti-palvelua käyttäviä yksityisen terveydenhuollon palvelunantajia, joiden laatimiin lääkemääräyksiin perustuva käyttömaksu jää alle 90 euron vuosina 2022 ja 2023.
  • niitä sekä Potilastiedon arkistoa että Resepti-palvelua käyttäviä yksityisen terveydenhuollon palvelunantajia, joiden laatimiin lääkemääräyksiin perustuva käyttömaksu jää alle 90 euron vuosina 2022 ja 2023.
  • myös niitä Potilastiedon arkistoon liittyneitä yksityisen terveydenhuollon palvelunantajia, jotka eivät kirjoita lääkemääräyksiä lainkaan.

Vähimmäismaksu peritään, jos palvelunantaja on Kanta-palvelujen asiakkaana 1.1.2022–31.12.2023 tai jonakin ajankohtana kyseisellä jaksolla. Vähimmäismaksua ei peritä, jos palvelunantaja irtisanoo palvelun tai palvelut ennen 31.12.2021. Palvelua ei voi irtisanoa takautuvasti. 

Vuosittainen vähimmäismaksu laskutetaan maksun määräytymisvuotta seuraavan vuoden helmikuussa.

Kustannukset arvioidaan etukäteen

Kustannukset arvioidaan etukäteen ja maksut määräytyvät arvion perusteella. Tarkoituksena on, että jokainen käyttäjä – julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palvelunantajat sekä apteekit – maksaa vain toteutuneesta käytöstä.

Maksuilla katetaan Digi- ja väestötietoviraston tuottamat varmennepalvelut sekä ylläpitokustannukset, joita Kelalle tulee Kanta-palvelujen hoitamisesta. Kanta-palveluihin sisältyvät sähköisen lääkemääräyksen palvelut, potilastietojen valtakunnallinen arkistointipalvelu, kansalaisen käyttöliittymä Omakanta sekä tiedonhallintapalvelu ja tahdonilmaisupalvelu.

Vuosien 2022–2023 kokonaiskustannukset ovat arviolta 46,8 miljoonaa euroa, josta Kelan osuus on 42,43 miljoonaa euroa ja Digi- ja väestötietoviraston 4,4 miljoonaa euroa.

Käyttömaksujen laskutusjaksot ja eräpäivät

Kanta-palvelujen käyttömaksujen laskutusjaksot ja eräpäivät vuosina 2022–2023.
Toimija Laskutusjaksot Eräpäivät
Apteekit 1.1.–30.6. ja 1.7.–31.12. 30.9. ja 28.2.
Julkinen terveydenhuolto kahdessa tasasuuruisessa erässä 30.3. ja 31.12.
Yksityinen terveydenhuolto 1.1.–30.6. ja 1.7.–31.12. 30.9. ja 28.2.
Yksityisen terveydenhuollon vähimmäismaksu vuosien 2022 ja 2023 vähimmäismaksut 28.2.2023 ja 28.2.2024

Muistathan tarkistaa ja päivittää laskutusosoitteen. Oikealla laskutusosoitteella varmistat, että lasku saapuu ajoissa ja oikeaan osoitteeseen. Laskutusosoite päivitetään Kanta Ekstranetiin

Lisätietoja