Sisältöjulkaisija

Muutos tulossa laajan luovutuskiellon käsittelyyn Potilastiedon arkistossa

Tiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 10.03.2022 Kaikki tiedotteet

Potilastiedon arkistossa selvitetään mahdollisuuksia luopua laajan luovutuskiellon (LKIE) käytöstä omana lomakkeenaan. Tieto laajasta luovutuskiellosta voitaisiin jatkossa liittää mukaan kehityksen kohteena olevaan kielto-lomakkeeseen.

Suosittelemme, että laajaan luovutuskiellon toteuttamiseen liittyvät kehittämistehtävät keskeytetään toistaiseksi. Asiakastietolain muutokseen liittyvien luovutustenhallinnan yhteistestauksen testitapauksista poistetaan laajaan kieltoon liittyvät testit. Laajan luovutuskiellon yhteistestaus tehdään osana 1.1.2024 käyttöönotettavaa kieltokokonaisuutta.

Laaja luovutuskielto otetaan käyttöön tuotannossa viimeistään 1.1.2024. Samaan aikaan on tulossa myös muita Potilastiedon arkiston kielto-lomakkeeseen kohdistuvia muutoksia, esimerkiksi mahdollisuus kieltää luovutukset yksityisestä työterveysrekisteristä.

Kanta-palveluissa selvitetään, olisiko syytä yhdistää kaikki muutokset niin, että jatkossa olisi käytössä vain yksi uudistettu kieltolomakerakenne.

Kerromme asiasta lisää seuraavassa toimittajayhteistyökokouksessa huhtikuussa.

Lue lisää