Sisältöjulkaisija

Resepti toimii sujuvasti sähköisenä

Tiedote - Kansalaiset Kirjoitettu 08.02.2018 Kaikki tiedotteet

Vuoden 2017 alusta lähtien lääkärit ovat laatineet kaikki reseptit sähköisesti, poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Sähköisiin resepteihin siirryttiin kuitenkin hiljalleen jo vuodesta 2011.

Lääkemääräyksen saanut potilas saa lääkkeensä potilasohjeella tai esimerkiksi Kela-kortilla valitsemastaan apteekista. Potilas voi itse katsoa omia reseptitietojaan Omakanta-palvelusta. Sähköisen järjestelmän myötä myös reseptien uusiminen on helpompaa. 

Sähköisiin resepteihin siirtyminen on helpottanut myös apteekkien työtä. Proviisori Aino Sinisalo Kontulankaaren apteekista näkee nykyisessä systeemissä paljon hyvää.

”Lähes kaikki asiakkaan käytössä olevat reseptilääkkeet löytyvät Reseptikeskuksesta. Näemme tarvittaessa, jos asiakkaalla jotain sellaisia lääkkeitä, joilla voi olla yhteisvaikutuksia tai muuta lääkitysturvallisuuden kannalta oleellista. Lisäksi kaikki reseptit ovat varmasti tallessa eikä paperinen resepti unohdu vahingossa kotiin. Asiakasta on helpompi auttaa pitämään lääkityksen kokonaisuutta hallussa, kun reseptit ovat kootusti Reseptikeskuksessa”, Sinisalo summaa.

Reseptit kulkevat Kanta-palvelujen kautta

Nykyään lääkärit kirjoittavat lähes kaikki reseptit sähköisesti Kanta-palvelujen Reseptikeskus-tietokantaan, jonka tietojen perusteella mikä tahansa apteekki voi toimittaa lääkkeet sekä kirjata palveluun toimitusmerkinnät. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu salattuna.

Aino Sinisalo aloitti työnsä Kontulankaaressa syksyllä 2016, jolloin sähköiset reseptit pyörivät jo täydellä vauhdilla. Arki ei siis mennyt kertarysäyksellä uusiksi sähköisten reseptien tullessa pakollisiksi 1.1.2017.

”Eniten muutos on näkynyt käytännön työssä siinä, että poikkeustilanteessa kirjoitetut paperiset reseptit muutetaan apteekissa sähköisiksi”, hän kertoo.

Lääkäri voi määrätä lääkkeet poikkeuksellisesti paperi- tai puhelinreseptinä esimerkiksi silloin, jos sähköinen määrääminen ei ole teknisen häiriön vuoksi mahdollista. Sinisalon mukaan paperiset reseptit eivät ainakaan Kontulankaaressa ole täysin harvinaisia. Reseptin muuttaminen sähköiseksi on kuitenkin yksinkertaista.

”Apteekissa farmasisti kirjaa paperisen reseptin tietojärjestelmään ja tallentaa sen Reseptikeskukseen, josta resepti löytyy sitten jatkossa sähköisenä. Päänvaivaa aiheuttavat lähinnä tilanteet, joissa asiakkaalla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Silloin sähköistettyä paperireseptiä ei saa näkyviin muissa apteekeissa Reseptikeskuksesta, ja asiakas voi hakea reseptin pakkaukset vain samasta apteekista.”

”Välillä paperisten reseptien kanssa tosin saattaa mennä aikaa, jos lääkärin merkitsemä organisaatio ei vastaa Reseptikeskuksen organisaationimikettä – tähän toivoisimme selkeyttä!” Sinisalo lisää pilke silmäkulmassa.

Valtaosalle sähköiset palvelut ovat arkipäivää

Kontulankaaressa asioivat vaikuttavat Sinisalon mukaan olevan pääsääntöisesti tyytyväisiä sähköisiin resepteihin. Paperisia reseptejä saattaa joskus kaivata asiakas, jolle sähköisten palveluiden käyttäminen on haaste – esimerkiksi omia reseptejä ei pääse katsomaan Omakanta-palvelusta ilman sähköistä tunnistautumista.

”Enemmistölle sähköiset palvelut ovat arkipäivää, mutta tarvittaessa pyrimme auttamaan tulostamalla reseptiyhteenvetoja paperille”, Sinisalo sanoo.

Valtaosa lääkärien määräämistä resepteistä ovat voimassa kaksi vuotta. Joissakin tapauksissa voimassaoloaika saattaa hämätä apteekin asiakkaita: jos lääkäri on määrännyt samalle reseptille useamman pakkauksen, resepti näkyy kahden vuoden ajan voimassaolevana Omakannassa, vaikka siinä ei olisi enää pakkauksia jäljellä. Tällaisia tapauksia sattuu kuitenkin vain harvoin.

Lisätietoja