Sisältöjulkaisija

Hammashoidon klinikka sai tukea ja ohjausta Kanta-palvelujen käyttöönotossa

Blogi - Ammattilaiset Kirjoitettu 3.8.2021 Kaikki blogit

Yksityinen hammashoidon klinikka eSmile teki järjestelmätoimittaja Entterin kanssa tiivistä yhteistyötä Kanta-palvelujen käyttöönotossa. Nyt Kanta on erottamaton osa ammattilaisten työarkea.

Yrityksen nimi voi olla enne: eSmilen palvelupäällikkö Jusa Ahtonen on tyytyväinen Kanta-palvelujen käyttöönottoprosessiin. Esteettisen hammashoidon klinikka on Helsingissä ja Kuopiossa toimiva yksityisen suun terveydenhuollon toimija, joka otti Potilastiedon arkiston käyttöön järjestelmätoimittaja Entteri Oy:n avustuksella.

​​​​​​Varsinkin pienemmät yksityiset toimijat voivat hyötyä järjestelmätoimittajan tiiviistä tuesta käyttöönotossa.

Hammaslääkäri asettelee instrumentteja valmiiksi.
​​​​

‒ Kaikki meni niin kuin pitikin ja sujui todella hyvin! Tiedot toimenpiteistämme menevät Kantaan, josta muut terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät niitä katsomaan. Potilas taas näkee tietonsa Omakannasta. Läpinäkyvyys on äärimmäisen hyvä asia potilasturvallisuudenkin kannalta.

Tiedot toimenpiteistä menevät Kantaan, josta muut terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät niitä katsomaan. Läpinäkyvyys on äärimmäisen hyvä asia potilasturvallisuudenkin kannalta.

Ahtosen mukaan eSmilelle oli itsestään selvää liittyä myös Potilastiedon arkistoon. Klinikalla oli jo ollut käytössä sähköinen resepti, joten Kannan Resepti-palvelu oli jo tuttu.

Järjestelmätoimittajan tuella käyttöönotto on sujuva

Terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittaja Entterin kehittämä potilastietojärjestelmä on Kanta-yhteensopiva. Yrityksen kehittämispäällikkö Mikko Haukilahden mukaan järjestelmän käyttötarkoitus on yksityisen suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmä ja Kanta-välityspalvelu.

‒ Viime vuoden loppupuolella kaikki oli valmista, kun ensin olimme tehneet tarpeelliset testaukset. Toimitimme asiakkaalle materiaalipaketin, joka sisälsi kaikki askelmerkit ja ohjeet, kertoo Entterin asiakaspäällikkö Samuel Klas, joka hoiti eSmilen Potilastiedon arkiston käyttöönoton.

Jusa Ahtosen mukaan päivittäiset toiminnot onnistuivat saman tien. Hän kiittelee myös ohjeistuksia, jotka olivat riittävän selkeitä kliinikoillekin.

‒ Periaatteemme ja tahtotilamme on se, että avustamme ja tuemme asiakasta mahdollisimman pitkälle. Meille on tärkeää sekä saada että antaa palautetta. Se on edellytys sille, että palveluja pystytään parantamaan, korostaa Haukilahti.

Ahtonen kertoo, että yhteydenpito järjestelmätoimittajaan oli helppoa ja kysymyksiin sai aina vastauksen. Haukilahden mukaan asiakkaiden kysymykset ovat myös oppimisen paikka ja niistä on hyötyä muillekin järjestelmäkäyttäjille.

Suun terveydenhuollon toimijat eivät jää yksin, vaan Kanta-käyttöönottoon on tarjolla tukea ja ohjausta. Järjestelmätoimittajien tarjoaman tuen lisäksi terveydenhuollon toimijat voivat halutessaan osallistua Kelan järjestämiin koulutuksiin.

Käyttöönottoa suunnittelevan kannattaa tutustua suun terveydenhuollon koulutuksiin ja käyttöönottojen valmistelutilaisuuksiin, jotka tarjoavat monipuolista tietoa toimintamalleista ja Kanta-palvelujen käyttöönotosta.

Sidosryhmäyhteistyö kehittää toimintaa

Haukilahti toteaa, että sidosryhmäyhteistyötä tehdään Kelan, Kanta-palvelujen järjestelmäkehittäjien, muiden suun terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajien ja THL:n kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään suun terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

‒ Dialogi on aina tervetullutta. Asiakaskuntamme koostuu kliinikoista, jotka osallistuvat myös järjestelmän kehittämiseen antamalla palautetta. Läpinäkyvyys on tärkeää.

Jusa Ahtosen mukaan eSmilen henkilökunta on ollut tyytyväinen alusta alkaen.

‒ Kirjaaminen on ollut helppoa, kun kaikki kohdat neuvottiin etukäteen. Nyt Kanta-palvelut ovat kaikkien ammattilaistemme ulottuvilla.

Muistilista Kanta-käyttöönottajille

  • Kanta-palvelun käyttöönotto sujuu tehokkaasti, kun siihen on valmistautunut etukäteen. Suunnittele siis projekti huolellisesti ja tutustu käyttöönoton materiaaleihin kanta.fi:ssä.
  • Käyttöönottoon on tarjolla tukea ja ohjausta. Järjestelmätoimittajat ja Kela tukevat käyttöönottajia prosessin aikana.
  • Tutustu Kelan koulutuksiin ja koulutustallenteisiin. Niistä saat ajankohtaista tietoa liittymisestä ja toimintamalleista, vaikka pääasiallinen käyttöönoton tuki tulisikin järjestelmätoimittajalta.

Lue lisää