Sisältöjulkaisija

Rekisterinkäyttöoikeuden avulla tieto kulkee sujuvasti sosiaalihuollon toimijoiden välillä

Blogi Kirjoitettu 23.11.2020 Kaikki blogit

Jotta sosiaalihuollon organisaatiot voisivat ottaa käyttöön rekisterinkäyttöoikeuden, mukaan tarvitaan tietojärjestelmätoimittajia. Kymsotessa uutta toiminnallisuutta jo odotetaan.

Uudistuvan asiakastietolain myötä kaikki Suomessa toimivat sosiaalihuollon organisaatiot tallentavat tulevaisuudessa asiakastiedot Kantaan. Tällä hetkellä Kanta-palvelujen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyminen on vielä vapaaehtoista. Liittyneitä on lähes 60 julkista ja yksityistä organisaatiota. 

Kolme sosiaalihuollon työntekijää keskustelemassa

‒ Asiakastiedon arkisto mahdollistaa sen, että sähköisiä sosiaalihuollon asiakastietoja voidaan käyttää keskitetysti ja säilyttää pysyvästi, kertoo Kelan Kanta-palveluissa liiketoiminnan asiantuntijana työskentelevä Jaana Nissilä

Tärkeä toiminnallisuus on myös rekisterinkäyttöoikeus Kanta-palveluiden ja Kantaan yhteydessä olevien asiakastietojärjestelmien välillä.  

‒ Kun rekisterinkäyttöoikeus on molemmilla käytössä, palvelunjärjestäjä antaa palveluntuottajalle oikeuden käyttää omaa rekisteriään arkiston kautta ja tallentaa sinne asiakastietoja sähköisesti. Heidän ei tarvitse käyttää samaa asiakastietojärjestelmää, mutta niissä pitää olla kansalliset vaatimukset täyttävät määritykset, toteaa Nissilä. 

Toiminnallisuuden ansiosta palveluntuottajan ei tarvitse toimittaa asiakastietoja enää paperisina tai suojatun sähköpostiyhteyden kautta. Manuaaliset työvaiheet vähenevät. 

Kun rekisterinkäyttöoikeus-toiminnallisuus otetaan käyttöön organisaatiolla jo käytössä olevaan A-luokan asiakastietojärjestelmään, se mahdollistaa palvelunjärjestäjän ja palveluntuottajan yhteistyön ilman uusien ja kalliiden asiakastietojärjestelmien hankintaa. 

Kymsote haluaa olla mukana 

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on yksi organisaatioista, jossa asiakastiedon arkisto on sosiaalihuollossa käytössä. 

‒ Palvelunjärjestäjänä haluamme, että yhteisen tiedon jakaminen on ajan tasalla. On tavoittelemisen arvoista tehdä yhteistyötä palveluntuottajien kanssa ajantasaisen asiakastiedon pohjalta, toteaa sosiaalipalvelujen erityisasiantuntija Minna Laakso Kymsotesta. 

On tavoittelemisen arvoista tehdä yhteistyötä palveluntuottajien kanssa ajantasaisen asiakastiedon pohjalta. 

Laakso toteaa, että rekisterinkäyttöoikeuden toiminnallisuus halutaan ottaa myös heti käyttöön. 

‒ Kunhan tietojärjestelmätoimittaja sen mahdollistaa. Se toteutunee aikaisintaan vuoden 2022 alussa. 

Asiakastieto on turvassa 

Kymsotessa on valmistauduttu tulevaan. Laakson mukaan palveluntuottajien tarjouspyyntöihin on lisätty kaksi edellytystä: tuottajan tulee hankkia A-luokan sertifioitu eli Kanta-yhteensopiva asiakastietojärjestelmä sekä liittyä Kanta-palvelujen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. 

‒ Asiakastietojärjestelmä pitää ensin sertifioida, ennen kuin palveluntuottaja voi liittyä sosiaalihuollon Kanta-palveluihin. Tarjouspyynnöissämme on annettu aikaa järjestää asia kuntoon. Vasta sitten rekisterinkäyttöoikeusmenettelyä pystytään hyödyntämään. 

Laakso kehottaakin palveluntuottajia olemaan yhteydessä omaan tietojärjestelmätoimittajaansa, jotta järjestelmät saadaan yhteensopiviksi Kanta-palvelun kanssa. Samalla varmistetaan asiakastiedon turvallisuutta.  

Laakso toivoo, että esimerkiksi lastensuojelun puolelta löytyisi kiinnostuneita kehittämään toimintaa. 

‒ Nyt ajallisesti kriittinenkin tieto saattaa liikkua puhelinsoiton varassa eteenpäin. Olisi parempi, että palveluntuottaja kirjaisi asian omaan asiakastietojärjestelmäänsä ja sieltä se siirtyisi ajantasaisesti järjestäjän asiakasrekisteriin. 

Laakso ymmärtää, että asian mieltäminen uusiksi vie aikaa. Hänen mukaansa nykyinen toimintamalli, jossa asiakastiedot toimitetaan paperisina eteenpäin, ei ole tätä päivää.  

Tietojärjestelmätoimittajille hyvä markkina 

Jaana Nissilä kertoo, että neljä asiakastietojärjestelmätoimittajaa on ilmoittautunut testaamaan rekisterinkäyttöoikeus-toiminnallisuutta. Kaksi on jo melko pitkällä Kelan yhteistestauksen kanssa.  

‒ Tietojärjestelmätoimittajat pystyisivät ratkaisemaan pienen palan palveluntuottajan ongelmaa. Jos he haluaisivat tehdä järjestelmiä sosiaalihuollon kentälle, markkinat ketterälle asiakastietojärjestelmälle ovat auki. Nyt kannattaisi toimia, kannustaa Laakso. 

Sosiaalihuollon puolella on paljon ostopalveluntuottajia, joita myös kilpailutetaan. Tuottajien kirjo on moninainen, sillä asiakaskunta ja tarjottavat palvelutkin ovat sitä. 

‒ Totta kai meille palvelunjärjestäjänä olisi etua siitä, että rekisterinkäyttöoikeus olisi palveluntuottajilla käytössä. Silloin yhtenäinen asiakastieto on aina ajan tasalla, Laakso sanoo. 

Lisätiedot