Kelain

Kelain

Kelain on palvelu, joka mahdollistaa sähköisten lääkemääräysten laatimisen. Se on hyvä vaihtoehto, jos lääkäri tai hammaslääkäri ei toimi terveydenhuollon palveluksessa eikä itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Kuka voi käyttää Kelainta?

Kelain on tarkoitettu lääkemääräysten laatimiseen ammattioikeuden perusteella yksityiskäytössä ilman ansaintatarkoitusta (lääkärit ja hammaslääkärit). 

Yksityiskäytöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa reseptiä ei laadita itsenäisen ammatinharjoittajan tai terveydenhuollon toimijan nimissä. Esimerkiksi eläkkeellä oleva lääkäri tai hammaslääkäri voi ottaa Kelaimen yksityiskäyttöönsä. Yksityiskäytöksi katsotaan myös tilanne, jossa lääkäri tai hammaslääkäri omalla vapaa-ajallaan laatii reseptin esim. perheenjäsenelleen.

Potilasturvallisuussyistä palvelu on tarkoitettu Suomessa vakituisesti asuville lääkäreille ja hammaslääkäreille, joilla on Valviran myöntämä oikeus toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Itsenäisten ammatinharjoittajien Kelaimen käyttö (ilman potilastietojärjestelmää tai muuta vastaavaa palvelua lääkemääräysten laatimiseen) päättyi 31.12.2018.

Mitä Kelaimella voi tehdä?

Kelaimella voi kuitata informoinnin sekä

  • hakea
  • kirjoittaa
  • korjata
  • mitätöidä
  • uudistaa reseptin.

Uusimispyyntöjä sillä ei kuitenkaan voi ottaa vastaan.

Kelain toimii 24/7 osoitteessa www.kelain.fi

Käyttö on maksutonta

Kelaimen käytöstä ei peritä maksua. Kelainta saa käyttää vain ilman ansaintatarkoitusta tapahtuvaan satunnaiseen sähköisten lääkemääräysten kirjoittamiseen.  

Maksujen määräytymisperusteet ja maksujen suuruus määrätään STM:n asetuksessa vuosittain.

Yksityisille palveluntuottajille on kehitetty myös muita vastaavia tietojärjestelmäpalveluita, jotka ovat käytettävissä kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille.

Kelaimen käyttöön opastavat videot (youtube.com)

Lisätietoja

Sivua päivitetty 28.11.2022