Sisältöjulkaisija

null Kanta-julkaisuaikataulun tarkennus suuntaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja

Kanta-julkaisuaikataulun tarkennus suuntaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja

Tiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 15.10.2019 Kaikki tiedotteet

Kanta-palvelujen julkaisuaikataulu on päivitetty. Se kertoo ennakoivasti, kuinka kannattaa suunnitella ja toteuttaa seuraavaksi käyttöön tulevat Kanta-palvelujen uudet tietosisällöt ja ominaisuudet.

Kanta-palveluihin kuuluu useita erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia digitaalisia palveluja ja tietovarantoja, jotka perustuvat lainsäädäntöön. Kanta-palveluihin arkistoitavat tiedot muodostavat kansallisen kehittämisen pohjan, joka luo edellytykset myös tiedon toisiokäytölle erilaisissa tilastoissa ja rekistereissä.

Seuraavaksi käyttöön koosteiset terveystiedot ja alaikäisten puolesta asiointi

Seuraavaksi toteutettavaksi kokonaisuudeksi tulee ottaa Tiedonhallintapalvelun kooste. Se mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaiselle näkymän keskeisistä terveystiedoista.  Toiminnallisuus helpottaa merkittävästi arkistoidun tiedon hakua ja hyödyntämistä hoitotilanteissa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin edellytetään toteutettavaksi myös alaikäisen puolesta asiointi. Toiminnallisuutta ovat vaatineet erityisesti huoltajat, mutta myös nuorten ja lasten oikeuksia puolustavat tahot. 

Osalla sote-organisaatioista on vielä ottamatta käyttöön Potilastiedon arkiston tietosisältölaajennukset kuten lähete- ja hoitopalaute, ostopalveluvaltuus, todistukset ja lausunnot sekä suun terveydenhuollon tietojen arkistointi. On ehdottoman tärkeää, että Kanta-palvelujen kustannussäästöjä toteuttavat toiminnallisuudet otetaan kattavasti käyttöön. Näin parannetaan tiedonkulkua ja lisätään potilaan mahdollisuuksia osallistua omahoitoon. 

Yhtäaikainen eteneminen velvoittaa yhteistyöhön

Julkaisuaikataulu ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita tietojärjestelmähankintojen ja käyttöönottojen suunnittelussa. Potilas- ja asiakastietojärjestelmätoimittajia aikataulu tukee järjestelmäversioiden oikea-aikaisessa kehittämisessä ja tarjoaa yhteisen näkymän tavoitteiksi asiakkaiden kanssa käytävissä keskusteluissa.

Potilas- ja asiakastietojärjestelmiltä vaadittavat ominaisuudet ja olennaiset toiminnalliset vaatimukset nojautuvat julkaisuaikataulussa näkyviin määrittelyihin. Kanta-julkaisuaikataulu tukee tietojärjestelmään kohdistuvien kansallisten viranomaisvaatimusten täyttämisessä.

Kanta-julkaisuaikataulu päivitetään seuraavan kerran vuoden 2020 alkupuolella.

Lisätietoja


Jarmo Kärki
yksikön päällikkö
Operatiivisen toiminnan ohjaus, THL
puh. 029 524 7431

Pirjo Vuorikallas
päätuoteomistaja
Kelan Kanta-palvelut
puh. 050 554 2855