Sisältöjulkaisija

null Kommentoi lääkehoidon tiedonhallinnan kehittämistä

Kommentoi lääkehoidon tiedonhallinnan kehittämistä

Tiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 20.05.2020 Kaikki tiedotteet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut kommentoitavaksi lääkityslistan konseptin ja valmistelun vaiheistuksen. Kommentointiaikaa on 8.6.2020 saakka.

Lääkityslistan suunnittelussa halutaan varmistaa toiminnallisuuksien ja kustannusten järkevä vaiheistus sekä toimijoiden valmiudet ehdotettuun aikatauluun. Kommentoimalla voit vaikuttaa Lääkehoidon tiedonhallinnan kehittämiseen, jotta valtakunnallinen lääkityslista saadaan käyttöön. 

Kommentteja pyydetään terveydenhuollon toimijoilta ja organisaatioilta, apteekkialan toimijoilta, tietojärjestelmätoimittajilta sekä viranomaisilta. Kommentoitava materiaali ja lisätietoja:

Lääkityslistan valmistelu etenee yhteistyönä

Lääkityslistalla tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevaa ajantasaista listaa henkilön käytössä olevista lääkkeistä. Lääkityslistan avulla lääkkeen käyttäjällä itsellään sekä häntä hoitavalla ammattilaisella on ajantasainen ja koottu tieto lääkityksestä.

Kansallista lääkityslista-hanketta ohjaa Kela, joka tekee valmistelua tiiviissä yhteistyössä THL:n ja Fimean kanssa. Hankkeen tuloksena muodostetaan toiminnalliset määrittelyt ja Kanta-palvelujen toiminnallisuudet. 

Lisätietoja: