Sisältöjulkaisija

null Lääkehoidon tiedonhallinnan konsepti julkaistu

Lääkehoidon tiedonhallinnan konsepti julkaistu

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 06.07.2020 Kaikki tiedotteet

Kansallisen lääkityslistan kehittäminen etenee. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut lääkehoidon tiedonhallinnan konseptin, joka kuvaa lääkehoidon tietojen kirjaamisen ja käytön tavoitetilan, edellytykset ja kehittämispolun.

Kansallinen lääkityslista on organisaatioriippumaton, ajantasainen lista potilaan tai asiakkaan lääkityksestä. Lääkityslista tulee sisältämään ammattihenkilöiden kirjaamat lääkemääräykset sekä kansalaisen itse kirjaamat tiedot käyttämistään lääkkeistä.

Kansallisen lääkityslistan on tarkoitus korvata erilliset alueelliset ja järjestelmäkohtaiset lääkityslistat. Tämä vähentäisi terveydenhuollon ammattihenkilöiden päällekkäistä työtä ja tehostaisi lääkitystiedon käyttöä tiedolla johtamisessa ja päätöksenteossa.

Kansallisen lääkityslistan kehittäminen jatkuu tarvittavien lainsäädäntömuutosten valmistelulla. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee asiaa koskevat päätökset syksyllä 2020. Lääkityslistan kehittämistyö on laaja-alaista ja jatkuu useamman hallituskauden yli.

Lisätietoja