Sisältöjulkaisija

null Lasten puolesta asiointi Omakannassa laajenee – päätöskyky kirjataan kaiken ikäisistä lapsista

Lasten puolesta asiointi Omakannassa laajenee – päätöskyky kirjataan kaiken ikäisistä lapsista

Tiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 01.07.2020 Kaikki tiedotteet

Sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut, että tietojärjestelmiin ei tässä vaiheessa aseteta ikään perustuvia oletusasetuksia päätöskyvyn arvioinnin kirjaamiseen.

Tällä hetkellä huoltajat voivat nähdä alle 10-vuotiaan lapsen puolesta Omakannassa. Kaikkien alaikäisten puolesta asiointi otetaan käyttöön vaiheittain lokakuusta 2020 alkaen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on linjannut, että 12 vuoden ikärajaa ei oteta käyttöön, koska se ei täytä potilaslain vaatimuksia. Jotta tietoa päätöskyvystä ei tarvitsisi pienimpien lasten kohdalla erikseen kirjata jokaisen käynnin yhteydessä, voitaisiin kirjaamiskäytäntöön kuitenkin vastaisuudessa asettaa ikäraja. STM selvittää, miten tästä säädettäisiin laissa.

THL on päivittänyt määrittelyt

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt alaikäisen puolesta asiointiin liittyvät luokitukset, aiemmat alaikäisen puolesta asioinnin toiminnalliset määrittelyt sekä terveydenhuollolle ja apteekeille laaditut toimintamallit.

Ministeriön linjaus vaikuttaa myös tietojärjestelmien yhteistestaukseen

Alaikäisen puolesta asioinnin yhteistestaukseen liittyvistä muutoksista ja aikatauluista kerrotaan tietojärjestelmätoimittajille myöhemmin. Sekä käynnissä olevat että käynnistyvät alaikäisen puolesta-asioinnin yhteistestaukset voivat jatkua sen jälkeen, kun määrittelymuutokset on päivitetty yhteistestauksen testitapauksiin ja mahdolliset muutokset on päivitetty Kanta-asiakastestipalveluun.

Lisätietoja: