Sisältöjulkaisija

null Uusi käsikirja Kantaan liittyville sosiaalihuollon toimijoille

Uusi käsikirja Kantaan liittyville sosiaalihuollon toimijoille

Tiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 03.11.2020 Kaikki tiedotteet

Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille kokoaa yhteen valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyviä määrittelyjä ja ohjeita. Käsikirjassa kuvataan asiakastietojen hallintaa ja Kanta-palvelujen hyödyntämistä sosiaalihuollossa.

Käsikirjassa on huomioitu sekä sosiaalihuollon palvelunantajaorganisaatioiden, tietojärjestelmätoimittajien, ICT-palvelujen tuottajien, että sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tiedon tarpeet Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittymisestä ja sen edellytyksistä. 

Käsikirja on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kelan Kanta-palvelujen yhteistyönä.

Kaikki tarvittava tieto yhdessä

Käsikirja kokoaa yhteen asiakastyön kirjaamiseen, palvelutuotannon kuvaamiseen ja tietojärjestelmien toteuttamiseen tarvittavaa tietoa. Sillä varmistetaan, että sosiaalihuollon henkilöstöllä ja ICT-palveluja kehittävillä toimijoilla on käytössään kattava tietopaketti Kanta-palveluista sekä niiden käyttöönotosta ja hyödyntämisestä liittymisen jälkeen. 

Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille korvaa joukon aiempia ohjeita ja julkaisuja, kuten ratkaisuarkkitehtuurin, kontekstioppaan, asiakirjarakenteiden tulkintaohjeen ja Omakanta-määrittelydokumentin. Vanhentuvat julkaisut poistuvat käytöstä lokakuun 2020 aikana.  Käsikirjaa ylläpidetään sähköisesti ja päivitetään tarvittaessa. 

Käsikirjan kääntämisestä ruotsiksi tiedotetaan alkuvuodesta 2021.

Kanta-liittyminen on sijoitus tiedonhallintaan ja hyvään asiakastyöhön

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttö parantaa tiedon käytettävyyttä ja yhdenmukaisuutta. Lisäksi se tukee asiakastyötä, sillä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta tiedot ovat tarvittaessa käytettävissä kaikkialla, missä asiakasta palvellaan. 

Omakannan kautta sosiaalihuollon asiakastiedot ovat myös asiakkaan itsensä käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Omakanta toteuttaa siten tietosuoja-asetuksen mukaista rekisteröidyn oikeutta saada pääsy omiin tietoihin. Sosiaalihuollon asiakastietojen näyttäminen Omakannassa riippuu uuden asiakastietolain voimaantulosta.

Asiakastiedon arkisto tukee asiakastietojen toisiokäyttöä

Kanta-palvelujen hyödyntäminen laajenee lähivuosina myös asiakastietojen toisiokäyttöön. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta poimittavilla rekisteritiedoista saadaan tulevaisuudessa vertailukelpoista ja kattavaa tilastotietoa sosiaalihuollosta esimerkiksi palvelujen järjestämisen, kehittämisen tai tutkimuksen pohjaksi. 

Suunnitelman mukaan keskeisimpiä asiakkuustietoja kootaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kautta jo vuodesta 2022 alkaen. Kun palvelunantaja on liittynyt Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjäksi, sen ei tarvitse toimittaa tietoja erikseen THL:lle.

Lisätietoja:

  • kanta@kanta.fi (Kanta-palvelut, käyttöönottojen tuki ja ohjaus, määrittelyt ja tekniset ohjeet)
  • sotetiedonhallinta@thl.fi (kirjaaminen sosiaalihuollossa, tiedonhallinnan kehittäminen, sosiaalihuollon toimintaympäristö ja palvelutuotanto, asian- ja asiakkuudenhallinta, asiakasasiakirjat, henkilörekisterit, käytönhallinta, Omakannan tietosisältö)