Sisältöjulkaisija

null Yksityinen sosiaalihuollon toimija asiakastiedon arkistoon – yksityisten ja julkisten palvelunantajien yhteistyö edellyttää Kanta-palveluja

Yksityinen sosiaalihuollon toimija asiakastiedon arkistoon – yksityisten ja julkisten palvelunantajien yhteistyö edellyttää Kanta-palveluja

Tiedote Kirjoitettu 29.10.2018 Kaikki tiedotteet

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys Kanta-Hämeen perhetyö ry on ottanut käyttöön Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston. Arkistointi aloitettiin tapaamispaikkatoiminnan asiakasasiakirjoista. Liiton muut jäsenyhdistykset ottavat arkiston porrastetusti käyttöön syksyn 2018 aikana. 

Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Jussi Pulli kuvaa, kuinka asiakastiedon arkisto kuuluu keskeisesti laadukkaaseen sosiaalihuollon palveluun. 
– Asiakkaamme saavat entistä parempaa palvelua. Toimintamme laatu ja läpinäkyvyys vahvistuvat, kun asiakastietojen dokumentointia ja kirjaamiskäytäntöjä tarkastellaan yhdessä henkilöstön sekä järjestelmätoimittajan kanssa. 

Tietotulpat poistuvat

Kanta-palvelujen käyttö luo edellytykset yksityisen ja julkisen sektorin väliselle oikea-aikaiselle ja saumattomalle tietojen siirrolle. 

Yksityiset sosiaalihuollon palveluntuottajat, kuten järjestöt, yritykset ja säätiöt tuottavat sote-palveluja suoraan asiakkaille tai ostopalveluna kunnille ja kuntayhtymille. Näiden palveluiden osuus on noin neljännes kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista.
– Toivoisin, että sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttö olisi tulevaisuudessa myös yksi keskeisistä kriteereistä palvelutuottajan valinnassa, Pulli ehdottaa. 

Yksityiset toimijat voivat ennen vuotta 2020 arkistoida valtakunnalliseen Kanta-arkistoon oman asiakasrekisterinsä eli niiden asiakkaiden tiedot, jotka maksavat palveluista itse. Ostopalveluina tuotettavien palveluiden rekisterinpitäjä on kunta. 

Vaiheistaminen helpottaa arkistointia     

Kanta-palvelujen ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto on toistaiseksi vapaaehtoista sekä julkisille että yksityisille sosiaalihuollon toimijoille. Asiakastiedon arkiston käyttö edellyttää Kanta-yhteensopivaa ja sertifioitua tietojärjestelmää. Sertifiointi voidaan suorittaa myös käyttöönottovaiheessa. 
Asiakastiedon arkistoon on odotettavissa kahden vuoden kuluttua lisää Kanta-toiminnallisuuksia. Siksi THL suosittelee etenemään arkistoinnissa vaiheittain. 

– Kanta-palveluiden käyttö muuttuu lakisääteiseksi ja monipuolistuu lähivuosina. Tietojen arkistointi porrastetusti Ensi- ja turvakotien liiton esimerkin tavoin keventää käyttöönottoa, kehittämispäällikkö Maarit Rötsä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta täsmentää. 

Ensi- ja turvakotien on saanut valtionavustusta liittymisvalmisteluun. 

Lisätiedot:

Maarit Rötsä
THL, kehittämispäällikkö
maarit.rotsa@thl.fi
p. 029 524 7276
maarit.rotsa@thl.fi

Jussi Pulli
Ensi- ja turvakotien liitto, kehittämispäällikkö
p. 040 504 1673
jussi.pulli@etkl.fi

Hanna Hautaniemi
asiakkuusvastaava
Kela, Kanta-palvelut
p. 050 567 2324
hanna.hautaniemi@kela.fi