Vanhojen potilasasiakirjojen arkistointi: aineiston tekniset vaatimukset

Vanhojen potilasasiakirjojen arkistointi: aineiston tekniset vaatimukset

Vanhojen potilasasiakirjojen arkistointi: aineiston tekniset vaatimukset -dokumentti määrittelee kuinka vanha aineisto tulee teknisesti muodostaa ja missä muodossa se tulee toimittaa arkistoitavaksi Potilastiedon arkiston vanhojen tietojen arkistoon.

Alla olevasta taulukosta löytyy dokumentin eri versiot.

Taulukko: Vanhojen potilasasiakirjojen arkistointi: aineiston tekniset vaatimukset -dokumentin eri versiot
Versio, OID ja julkaisupäivä Status Dokumentti Vastuutahot

1.22

1.2.246.777.11.2018.8
 

8.8.2018

Voimassa Vanhojen potilasasiakirjojen arkistointi: aineiston tekniset vaatimukset (zip)

Alunperin hyväksytetty HL7-lausuntokierroksella 26.12.2013.


Määritystä tarkennettu ja laajennettu koskemaan kaikkea Potilastiedon arkistoon toimitettavaa vanhaa aineistoa. Katselmoitu 28.3.2018 tietojärjestelmätoimittajien kanssa

Sivua päivitetty 02.03.2021