Chatbot-upotus

Lääkkeen osto ulkomailta

Lääkkeen osto ulkomailta

Suomalaisella sähköisellä reseptillä alkaa vaiheittain saada lääkkeitä myös muista Euroopan maista. Voit ostaa lääkkeitä niiden maiden apteekeista, joissa on valmius toimittaa toisessa maassa määrättyjä sähköisiä reseptejä.

Suomalaisella sähköisellä reseptillä lääkkeitä voi ostaa tällä hetkellä Viron, Kroatian, Portugalin, Puolan ja Espanjan apteekeista. Lisää maita on tulossa mukaan vaiheittain.

Jos haluat ostaa reseptilääkkeitä toisessa Euroopan maassa, ota apteekkiin mukaan passi tai henkilökortti. Sinun ei tarvitse enää antaa OmaKannassa suostumusta siihen, että reseptitietojasi voidaan luovuttaa toisen Euroopan maan apteekeille. Suostumus on poistunut 1.1.2023.

Huomaathan, että ulkomailla lääkevaihto voidaan suorittaa eri periaattein kuin Suomessa. Jos ostat reseptilääkkeen ulkomailta, on mahdollista että saamasi lääke on erilaista kuin Suomessa toimitettu lääke.

Reseptin toimittamisen esteet

Reseptiä, johon olet tehnyt luovutuskiellon, ei voida toimittaa ulkomailla. Muista poistaa reseptin luovutuskielto OmaKannassa ennen lääkkeen ostamista.

Sähköisellä reseptillä voit ostaa ulkomailla lääkkeitä. Lääkkeitä eivät ole esim. perusvoiteet, kliiniset ravintovalmisteet, hoitotarvikkeet, ravintolisät ja sidetarpeet.

Lisäksi seuraavia lääkkeitä et voi ostaa ulkomailla:

  • huumausaineita
  • PKV-lääkkeitä, jotka on määrätty valmisteen nimellä ja vaativat alkuperäisen lääkemääräyksen (PKV-luokka PA tai ZA)
  • PKV-lääkkeitä, jotka on määrätty vaikuttavalla aineella
  • apteekissa valmistettavia lääkkeitä
  • yhdistelmäpakkauksia eli pakkauksia, jotka sisältävät useita eri valmisteita
  • potilaskohtaisia erityislupavalmisteita.

Yleisin syy siihen, että lääkettä ei voi ostaa ulkomailla, on lääkkeen määrän määrääminen ajalle. Tällöin OmaKannassa näkyy määrättynä määränä esim. ”1 vuoden annos”. Reseptissä lääkkeen määrän tulee olla kokonaismääränä tai pakkauksina.

Myöskään reseptejä, jotka voidaan toimittaa määräajoin uudelleen, ei voida toimittaa ulkomailla. Reseptissä lukee tällöin iter semel, iter bis tai iter ter.

Reseptejä, joihin liittyy lääkärinpalkkio ja joita ei ole vielä kertaakaan toimitettu Suomessa, ei myöskään voida toimittaa ulkomailla.

Toisen puolesta asiointi ulkomaisessa apteekissa ei ole mahdollista, sillä tietoja asiasta ei pystytä välittämään sähköisesti maiden välillä.

Resepti ulkomailla ostoa varten

Jos sinun on tarkoitus ostaa lääke ulkomailta, jossa suomalainen sähköinen resepti ei ole käytössä, lääkkeen määrääjä voi kirjoittaa sinulle myös reseptin nimeltään Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten.  Potilasohjeen sijasta lääkkeen määrääjä tulostaa englanninkielisen lääkemääräyksen, jota käytetään paperisen reseptin tapaan. Sillä ei voi ostaa lääkkeitä Suomesta eikä sitä voi itse tulostaa OmaKannasta. 

Lääkemääräystä ulkomailla ostoa varten ei voi kirjoittaa

  • huumausaineita sisältävistä tai alkuperäisen lääkemääräyksen vaativista PKV-lääkkeistä
  • apteekissa valmistettavista lääkkeistä.

EU-maiden on tunnustettava toisissa jäsenmaissa annetut reseptit. Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta toisessa jäsenmaassa annettua reseptiä, jos se epäilee reseptin aitoutta tai asianmukaisuutta. Apteekki toimittaa lääkkeet oman maan lainsäädäntönsä mukaisesti.

Lääkekustannusten korvaaminen

Ulkomailta sairauden hoitoon ostetuista lääkkeistä haetaan jälkikäteen korvausta Kelasta. Säilytä lääkkeisiin liittyvät dokumentit, kuitit ja suojapakkaukset. Tietoja voidaan tarvita, kun selvitetään, voitko saada korvausta lääkeostosta.
 

Minun terveyteni @ EU -logo. Sähköiset terveyspalvelut - digitaalinen palveluinfrastruktuuri. Eurooppalainen sähköinen resepti on Euroopan unionin tarjoama palvelu.

Lue lisää

Sivua päivitetty 24.11.2023