Sisältöjulkaisija

Kanta-julkaisuaikataulua on päivitetty – asiakastietolaki vaikuttaa etenemiseen

Tiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 25.11.2020 Kaikki tiedotteet

Kanta-palvelujen kehittämisen julkaisuaikataulua on päivitetty. Julkaisuaikataulu tarjoaa kokonaisnäkymän järjestelmähankintojen suunnittelua ja järjestelmäversioiden kehittämistä varten.

Julkaisuaikataulun avulla sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat voivat suunnitella ennakoivasti tietojärjestelmähankintojaan ja käyttöönottojaan. Järjestelmätoimittajia aikataulu tukee järjestelmäversioiden oikea-aikaisessa kehittämisessä. 

Julkaisuaikataulun muutokset on merkitty taulukon viimeiseen sarakkeeseen x-merkinnällä. Aikataulua päivitetään seuraavan kerran alkuvuonna 2021.

Asiakastietolain aikataulu on avoinna

Hallitus antoi 5.11.2020 eduskunnalle lakiesityksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (asiakastietolaki). Laki tulisi tämänhetkisen esityksen mukaan voimaan 1.4.2021, mutta aikataulu varmistuu vasta eduskuntakäsittelyn yhteydessä.

Laki tuo heti voimaan tulevia muutoksia Kanta-palvelujen asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin. Muutokset edellyttävät sote-organisaatioilta ja järjestelmätoimittajilta nopeaa reagointia jo ennen lain voimaantuloa. Tiedotamme yhteistestauksesta kanta.fissä heti kun lain käsittely etenee ja aikataulu vahvistuu.

Kanta-palveluissa asiakastietolain tuomiin muutoksiin on varauduttu jo syksyllä 2020. Tämän vuoksi osa muista vähemmän kiireisistä kehittämiskohteista on aikataulutettu uudelleen. Muutokset on merkitty julkaisuaikatauluun.

Muutoksia sosiaalihuollon tietoihin

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteisliittymismallin aikataulua on täsmennetty tuotantokäytön osalta. Yhteisliittymismallin käyttöönotto edellyttää toimenpiteitä Kanta-liittyjältä ja asiakastietojärjestelmissä pitää olla tuki mallin käyttöön. 

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteisen tallentamisen ja käsittelyn aikataulut on päivitetty THL:n asiakirjarakenteiden kuulemisaikataulun mukaisesti. Rakenteisten asiakirjojen tallentaminen edellyttää asiakastietojärjestelmiltä yhteistestausta.

Kansallinen lääkityslista etenee

Lääkitykseen liittyviä aikatauluja on tarkennettu julkaisuaikatauluun vaiheen 1 (rakenteinen annostus), 1,5 (uusi tekninen rajapinta lääkemääräyksen tietosisältöjen palautukselle) ja 2 (lääkityslista) osalta. THL julkaisi lääkehoidon tiedonhallinnan konseptin kesällä 2020 ja kansallisen lääkityslistan kehittäminen etenee.

Päivitetty julkaisuaikataulu

Lisätietoja: