Sisältöjulkaisija

null Kanta-palveluja kehitetään kohti asiakkaiden tarpeita – käyttöönotoista vastaa jatkossa Kela

Kanta-palveluja kehitetään kohti asiakkaiden tarpeita – käyttöönotoista vastaa jatkossa Kela

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 19.12.2019 Kaikki tiedotteet

Kanta-palvelujen kansallisia vastuita päivitetään 1.1.2020 alkaen. Näkyvin muutos asiakasorganisaatioille on se, että Kela vastaa jatkossa Kanta-palvelujen käyttöönottojen tuesta ja käytännön asiakasyhteistyöstä.

Muutoksilla halutaan vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin. Tavoitteena on saada uusia palveluja, tietosisältöjä ja toiminnallisuuksia aiempaa nopeammin käyttöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot kutsutaan mukaan suunnittelutyöhön ja priorisointiin.

Miten muutokset näkyvät asiakasorganisaatioille?

Kanta-palvelujen käyttöönottoja koordinoi ja tukee jatkossa Kela. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tiiviisti mukana käyttöönottojen tukemisessa sote-sisältöjen ja -toimintamallien asiantuntijana. 

Kela vastaa jatkossa myös käytännön asiakasyhteistyöstä. Sote-ammattilaisia palvelee asiakaspalvelun osoite kanta@kanta.fi. Kela ja THL varmistavat yhdessä, että asiakkaiden kysymykset ohjataan muutosvaiheessa oikeaan paikkaan. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa strategisen tason asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Kaikki Kanta-palvelujen materiaalit kootaan muutoksessa kanta.fi-sivustolle. Aiemmin tietoja on ollut myös THL:n sivuilla. Muutoksella on tarkoitus helpottaa tiedonkulkua ja selkiyttää viestintäkanavia. THL:n sivuilla kerrotaan sote-tiedonhallinnan kokonaisuudesta. Kanta-uutiskirje ilmestyy myös jatkossa, mutta sen kokoamisesta vastaa Kela.

Toimintamallia kehitetään vuoden 2020 ajan

Kela, THL ja STM kehittävät Kanta-palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa. Kela vastaa Kanta-palvelujen toimeenpanohankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta. THL jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan viranomaisena ja vastaa nykyistä laajemmin sote-tiedonhallinnan kehittämisestä. 

THL tukee määräyksillä ja ohjeilla yhtenäisiä tapoja toteuttaa sote-tiedonhallintaa kansallisesti. THL tekee asiakasyhteistyötä esimerkiksi uusien Kanta-palvelujen kehittämiseksi ja asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

STM:n vastuulla on sote-tietojärjestelmäpalvelujen yleinen strateginen ohjaus ja rahoitus. STM asettaa sote-tiedonhallinnan ja Kanta-palvelujen tavoitetilan, linjaa kehityspolut sekä seuraa tuloksia. 

Uutta kansallista työnjakoa ja toimintamallia tarkennetaan koko tulevan vuoden ajan. Muutos tehdään kokeillen, yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Eri asiantuntijaverkostojen ja sidosryhmäyhteistyön jatkokäytännöt arvioidaan vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja:

kanta@kanta.fi 

Lue lisää: