Sisältöjulkaisija

null Lääkityksen 1. ja 1,5. vaiheiden käyttöönotto maaliskuussa 2022

Lääkityksen 1. ja 1,5. vaiheiden käyttöönotto maaliskuussa 2022

Tiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 28.05.2021 Kaikki tiedotteet

Lääkityksen 1. ja 1,5. vaiheiden käyttöönotto Reseptikeskuksessa ja Lääketietokannassa on 15.3.2022. Lääketietokannasta toimitetaan jatkossa nykyistä ja uutta Lääketietokannan versiota rinnakkain vuoden 2022 loppuun asti.

Käyttöönotto sisältää

  • rakenteisen annostuksen,
  • HL7-määrittelyversion 4.00 muut muutokset,
  • Lääketietokannan 2022 version, sekä
  • lääkemääräyksen yksilöintitietojen palautuksen HL7 FHIR-rajapinnan.

Uudella HL7 FHIR –rajapinnalla saa haettua lääkemääräyksen yksilöintitiedot, jossa palautuvat myös rakenteisen annostuksen tiedot. Rajapinnan ensimmäinen versio on testattavissa asiakastestiympäristössä 14.6.2021 alkaen. Mahdolliset havainnot ja kommentit voi antaa

Lääketietokannan testiaineistot on toimitettu joulukuussa 2020 ja helmikuussa 2021. Testiaineistot vastaavat tuotannon valmistevalikoimaa. Ne sisältävät uudet tietosisällöt lääkkeenantoreittejä lukuun ottamatta, joita on helmikuun aineistossa muutamalla valmisteella. Seuraava testiaineisto toimitetaan lokakuussa 2021, jolloin mukana on myös lääkkeenantoreittitietoja kattavammin.

HL7-määrittelypaketin version 4.00 käyttöönotossa ja yhteistestauksessa huomioitavia asioita

Yhteistestaukseen voi ilmoittautua 1.6.2021 lähtien

HL7-määrittelyversion 4.00 voi ottaa käyttöön 15.3.2022 joko

  • rakenteisen annostuksen kanssa, tai
  • pelkästään uusilla ei-rakenteisen annostuksen tietosisällöillä.

Jos järjestelmään ei oteta käyttöön HL7-määrittelyversiota 4.00 15.3.2022 mennessä, tulee sen suorittaa reseptin eteenpäin yhteensopivuuden testaus.

Lääketietokannan nykyistä ja uutta versiota toimitetaan rinnakkain 31.12.2022 asti, johon mennessä HL7-määrittelyversio 4.00 pitää olla käytössä vähintään uusien ei-rakenteisen annostuksen tietosisältöjen osalta.

Apteekkijärjestelmien tulee tukea aina uusinta määritysversiota, jolloin HL7-määrittelypaketin 4.00 koko toiminnallisuus ja uusi Lääketietokannan versio pitää ottaa käyttöön 15.3.2022.

Kanta-palveluiden verkkosivuilta voi lukea lisätietoja mm. HL7-määrittelyverison 4.00 muutoksista:

Lisätietoja