Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto valmiina palvelunantajien pilottikäyttöön

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto valmiina palvelunantajien pilottikäyttöön

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 15.02.2018 Kaikki tiedotteet

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto -palvelua rakennetaan Kelassa vaiheittain. Palvelun I-vaiheen toiminnallisuus on valmistunut, ja sen pilotoinnissa mukana olevat organisaatiot voivat ottaa palvelun käyttöönsä.

Pilotointiin osallistuvat Vaasan sosiaali- ja terveystoimi, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala sekä Ensi- ja turvakotien liitto ry. Pilotoinnin odotetaan käynnistyvän kevään 2018 aikana.

I-vaiheessa sosiaalihuollon palvelunantaja voi tallentaa arkistoon asiakasasiakirjoja, jotka ovat muodostuneet ennen liittymistä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tai jotka syntyvät liittymisajankohdasta alkaen. Asiakirjat tallennetaan näyttömuotoisena (PDF/A tai XHTML). Ne ovat hyödynnettävissä rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

Sosiaalihuollon palvelunantajien on mahdollista ottaa palvelu käyttöön syksystä 2018 alkaen, kun pilotointijakso on päättynyt. THL on julkaissut käyttöönottojen aikataulut. Käyttöönottojen tuki ja ohjaus toteutetaan aikataulun mukaisesti.

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen kehittäminen on osa hanketta, jossa otetaan käyttöön sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut ja määrämuotoinen kirjaaminen. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto mahdollistaa keskitetyn sähköisen asiakastietojen arkistoinnin ja tietojen aktiivisen käytön.

Lisätietoja