Sisältöjulkaisija

null Sosiaalihuollossa syntyviä potilastietoja ei voi tallentaa Kanta-palveluihin

Sosiaalihuollossa syntyviä potilastietoja ei voi tallentaa Kanta-palveluihin

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 08.12.2020 Kaikki tiedotteet

Sosiaalihuollon palvelussa voi syntyä potilastietoja, mutta niitä ei voi vielä tallentaa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tai Potilastiedon arkistoon. Julkinen sosiaalihuollon palveluntuottaja ei voi toistaiseksi myöskään liittyä Potilastiedon arkiston käyttäjäksi.

Sosiaalihuollon palvelut toteutetaan sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella, joten niissä syntyvät potilastiedot kuuluvat sosiaalihuollon palvelun rekisteriin, eivät terveydenhuollon rekisteriin. Potilastiedot muodostavat sosiaalipalvelun rekisterissä oman osarekisterinsä.

Sosiaalihuollon potilastietojen arkistointi vaatii muutoksia lainsäädäntöön

Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sosiaalihuollon potilastietojen tallentamista Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tai Potilastiedon arkistoon. Tavoitteena kuitenkin on, että tulevaisuudessa ne voitaisiin tallentaa Potilastiedon arkistoon. Arkistointimahdollisuus kuitenkin edellyttää muutoksia esimerkiksi salassapito- ja luovutussäädöksiin.

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan on estettävä sosiaalihuollon potilastietojen tallentaminen Kantaan

Julkinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja voi tarjota samasta organisaatiosta sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palveluja. Tällaisella palvelunantajalla voi olla käytössään sekä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto että Potilastiedon arkisto. Palvelunantajan tulee huolehtia järjestelmissään, ettei sosiaalihuollon palveluyksiköissä syntyviä potilastietoja tallenneta näistä kumpaankaan.

Julkinen sosiaalihuollon palvelunantaja ei voi liittyä Potilastiedon arkistoon

Julkisella puolella toimii myös palvelunantajia, jotka tuottavat palvelua puhtaasti sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella. Tällainen julkinen palvelunantaja ei voi ottaa Potilastiedon arkistoa käyttöönsä.

Jos palvelunantajalla on käytössään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, se huolehtii, ettei arkistoon tallenneta sen palveluissa syntyviä potilastietoja.

Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja voi käyttää kumpaakin arkistoa

Yksityisellä yrityksellä voi olla luvat sekä sosiaali- että terveydenhuollon palvelunantajana toimimiseen. Tällöin se voi ottaa käyttöönsä sekä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston että Potilastiedon arkiston.

Yritys arkistoi toiminnassaan syntyvät terveydenhuollon potilastiedot Potilastiedon arkistoon. Sosiaalihuollon asiakastiedot se arkistoi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot kirjataan ja säilytetään eri rekistereissä.

Lue lisää

Sosiaalihuollossa syntyviä potilastietoja ei voi tallentaa Kantaan