Sisältöjulkaisija

Kanta-palvelut kiinnostavat ulkomailla

Blogi Kirjoitettu 26.9.2019 Kaikki blogit

Kelan Kanta-palvelut ovat ainutlaatuisia maailman mittakaavassa, ja ne herättävät kiinnostusta myös Suomen ulkopuolella. Kansainvälinen yhteistyö tarjoaa uusia mahdollisuuksia digitaalisten terveyspalvelujen kehittämiseen.

Kanta-palvelut ovat olleet kuluneena kesänä esillä eri kansainvälisissä tapahtumissa, kuten digitaalisen terveydenhuollon konferenssissa HIMSS & Health 2.0:ssa sekä ikääntymisen aiheuttamiin yhteiskunnallisiin muutoksiin keskittyvässä Silver Economy Forumissa. Kanta-palvelut näkyvät myös syksyllä Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana.

"Kanta-palvelujen kansainvälisyyttä kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Viime aikoina kansainväliseen näkyvyyteen on panostettu osallistumalla alan suuriin konferensseihin. Esimerkiksi HIMSS & Health -tapahtumassa olemme mukana myös seuraavina vuosina", kertoo Tiia Lundqvist Kanta-palvelujen viestinnästä.

Kansallisesti toteutettu järjestelmä on poikkeuksellinen

Kanta-palvelut ovat kiinnostaneet jo pitkään ulkomailla, ja Suomessa on käynyt paljon vierailijoita tutustumassa siihen, miten digitaaliset terveys- ja sosiaalipalvelut meillä järjestetään. Lisäksi asiantuntijoita käy ulkomailla kertomassa Kanta-palveluista varsinkin isommissa alan tapahtumissa. Kannasta ollaan kiinnostuneita, sillä se on koko maan kattava, lakisääteinen ja keskitetty ratkaisu, mikä on maailmalla suhteellisen harvinaista.

"Olemme niitä harvoja maita, joissa kokonaisuus on laitettu pelaamaan valtakunnallisella tasolla. Kansallisessa järjestelyssä on mukana niin julkinen ja yksityinen sektori kuin terveydenhuolto ja sosiaalihuolto. Suomen erityinen piirre on myös henkilöturvatunnus, jonka perusteella kaikki asiakirjat identifioituvat takuuvarmasti samaan ihmiseen", Lundqvist kuvailee.

Myös Omakanta-palvelu on melko poikkeuksellinen kansainvälisessä mittakaavassa. Muissa maissa vastaavat palvelut ovat usein paikallisia eivätkä kansallisia. Lisäksi Omakanta sisältää potilastietoja ja reseptitietoja sekä yksityisestä että julkiselta sektorilta. Omakantaa myös käytetään Suomessa todella ahkerasti, ja sen käyttö kasvaa jatkuvasti. Heinäkuussa 2019 rikkoontui kolmen miljoonan eri käyttäjän raja Omakannassa.

A stethoscope, a keyboard and an X-ray.

Kansainvälinen yhteistyö kehittää digitaalisia palveluja

Kanta-palvelujen ratkaisut perustuvat kansainvälisiin standardeihin, joiden kehittämisessä ollaan myös mukana ja niitä seurataan aktiivisesti. Suomi on mukana muun muassa kansainvälisessä yhteisössä Integrating Healthcare Enterprisessa (IHE) sekä sosiaali- ja terveysalan tiedonhallintaa edistävässä IHTSDO-yhdistyksessä.

Kun Kanta-palveluissa hyödynnetään yhteisiä standardeja, Suomesta saatavat opit ovat myös muiden käytettävissä.

"Suomi on Kanta-palvelujen kanssa edelläkävijä, kun puhutaan terveys- ja sosiaalipalvelujen digitalisoitumisesta. Muut valtiot voivat saada meiltä hyvää benchmarkingia siitä, missä on onnistuttu, missä syvimmät kuopat ovat olleet ja miten eri sektorien välinen yhteistyö on parantunut ja tiivistynyt Kanta-palvelujen myötä", Lundqvist sanoo.

Kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa, kun vastaavanlaisia järjestelmiä alkaa tulla muihinkin maihin. Esimerkiksi Virossa ja Portugalissa digitaaliset ratkaisut ovat myös hyvin pitkällä. Tämä mahdollistaa sähköisten terveyspalvelujen käytön yli rajojen. Suomi on ollut kehittämässä rajat ylittävää reseptiä, joka alkoi ensimmäisenä Euroopassa toimia Suomen ja Viron välillä vuoden 2019 alussa.

Lisätietoja