Henkilötunnuksen uudistamisen eteneminen Kanta-palveluissa

Henkilötunnuksen uudistamisen eteneminen Kanta-palveluissa

Henkilötunnuksen uudistamiseen liittyvät muutokset otetaan käyttöön Kanta-palveluissa vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa varmistetaan henkilötunnusten riittävyys uusilla välimerkeillä. Muutosta voi testata asiakastestiympäristössä vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Henkilötunnus uudistuu, sillä nykyisessä henkilötunnusmallissa tunnuksia on kullekin päivälle rajallinen määrä, ja nyt tunnukset ovat käymässä vähiin joiltakin päiviltä. Myöhemmissä vaiheissa henkilötunnuksen rinnalle otetaan käyttöön yksilöintitunnus ja poistetaan sukupuolimerkintä uusista henkilötunnuksista.

Uudistus vaatii toimenpiteiltä organisaatioilta, joiden järjestelmissä henkilötunnusta käytetään. Tarkempia tietoja henkilötunnuksen uudistamisesta löytyy Digi- ja väestöviraston sivuilta (dvv.fi).

Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön uusia välimerkkejä

Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa henkilötunnusten riittävyys varmistetaan uusien välimerkkien avulla. Uudistuksen jälkeen välimerkit ovat:

  • Vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneillä kirjaimet nykyinen A ja uudet B, C, D, E, F.
  • 1900-luvulla syntyneillä nykyinen yhdysmerkki (-) tai uudet kirjaimet Y, X, W, V, U.
  • 1800-luvulla syntyneillä nykyinen plusmerkki (+), ei uusia välimerkkejä.

Kanta-palveluissa toteutetaan vuoden 2023 alkupuoliskolla tekniset muutokset ja tuki henkilötunnusten uusille välimerkeille.

Testaus asiakastestiympäristössä

Uusien välimerkkien käyttöönotto ei edellytä yhteistestausta. Järjestelmätoimittajien tulee kuitenkin todentaa oman järjestelmän toiminta ja tehdä testausta itsenäisesti Kanta-palvelujen asiakastestiympäristössä (AT-ympäristössä). Kelalta voi pyytää uusia välimerkkejä sisältäviä testihenkilötunnuksia osoitteesta yhteistestaus@kanta.fi. Mikäli niiden tulee olla myös suomi.fi-yhteensopivia, siitä tulee mainita pyynnössä erikseen.

Alla olevassa taulukossa on palvelukohtaisesti eriteltynä tieto, milloin tuki muutokselle on tehty ja milloin järjestelmätoimittajat voivat testata omaa toteutustaan AT-ympäristössä.

Taulukko 1. Aikataulut omatoimiselle asiakastestaukselle ja tuotannolle palveluittain
Palvelu Tuki testaukselle AT-ympäristössä Tuotanto
Kelain Alkaen 18.1.2023 02/2023

Resepti-palvelu

Alkaen 18.1.2023

05/2023
Omatietovaranto Alkaen 02/2023 03/2023
OmaKanta Alkaen 04/2023 05/2023
Potilastiedon arkisto Alkaen 04/2023 06/2023
Kansallinen kuva-aineistojen arkisto Alkaen 04/2023 06/2023

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Alkaen 06/2023 10/2023

Uudistuksen seuraavat vaiheet

Kanta-palveluissa ei toistaiseksi tueta uutta henkilötiedoista riippumatonta yksilöintitunnusta. Yksilöintitunnuksen käyttöönotto on organisaatioille vapaaehtoista. Tällä hetkellä ei ole tarkempaa tietoa tai aikataulua uudistuksen etenemisestä välimerkkiuudistuksen jälkeen.

Sivua päivitetty 6.9.2023