Kanta-välittäjä

Kanta-välittäjä

Kanta-välittäjä on palveluntarjoaja, jota Kantaan liittyvä organisaatio käyttää Kanta-liityntäpisteen toteuttamisessa. Tälle sivulle on koottu tiedot Kanta-välittäjän rooleista ja vastuista.

Kanta-välittäjällä on roolissaan mahdollisuus nähdä salaamattomia sosiaali- tai terveydenhuollon asiakastietoja esimerkiksi ylläpitotoimien yhteydessä. Kanta-välittäjän ja Kanta-välityspalvelun tuottajan vastuut ja roolit on kuvattu ohjeessa THL 3/2015: Kanta-välityspalvelun sertifiointi ja Kanta-välittäjätahot (pdf).

Kanta-välittäjä on velvoitettu suorittamaan omavalvontaa. Lisätietoa omavalvonnasta voit lukea

Välittäjän tiedot Välittäjärekisterissä

THL-Kanta-välittäjärekisteriin kootaan tiedot tietojärjestelmäpalvelujen tuottajista, joilla on valtuutus toimia välittäjänä Kanta-palveluihin liityttäessä, mutta jotka eivät ole apteekkeja tai sosiaali- tai terveydenhuollon organisaatioita. 

Kanta-välittäjärekisteri ei toimi välittäjätoimeksiantojen tai -valtuutusten rekisterinä, vaan siihen tallennetaan ainoastaan tieto siitä, että organisaatio toimii Kanta-välittäjänä.

Muutoksia Välittäjärekisterin tietoihin? 

Jos Kanta-välittäjän Välittäjärekisterissä oleviin tietoihin kohdistuu muutostarpeita yrityskaupan, fuusion tai vastaavan organisaatiomuutoksen vuoksi, selvitetään ratkaisuvaihtoehdot yhdessä muutosorganisaatioiden, Kelan, THL:n ja Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijoiden kesken. Rekisterimuutokset pyritään pitämään mahdollisimman pieninä, jolloin turvataan Kanta-palvelujen katkeamaton ja häiriötön toiminta muutostilanteessa. Muutostilanteesta riippuen Kanta-välittäjän OID-tunnus pyritään pitämään ennallaan, mutta nimet, yhteystiedot ja y-tunnus päivitetään soveltuvin osin. 

Kanta-välittäjärekisterin tietojen muutoksiin liittyviin kysymyksiin vastaa Kansallinen koodistopalvelu, sähköposti: koodistopalvelu(at)thl.fi.

Sivua päivitetty 20.6.2022