Kanta-välittäjä

Kanta-välittäjä

Välittäjä on palveluntarjoaja, joka tarjoaa palvelunantajalle tietojärjestelmäpalveluja, tietojärjestelmien käyttöympäristöjä tai Kanta-liityntäpisteitä.

Välittäjällä on tietojärjestelmäpalvelujen tuottamisen, tietojärjestelmien teknisen tai fyysisen käyttöympäristön toteuttamisen, tai Kanta-liityntäpisteen tarjoajan roolissa mahdollisuus nähdä salaamattomia asiakastietoja esimerkiksi ylläpitotoimien yhteydessä.

Välittäjä laatii tietoturvasuunnitelman, jonka avulla suunnitellaan ja varmistetaan tietoturvan ja asianmukaisen asiakastietojen hallinnan toteutuminen.

Kanta-välittäjä

Kanta-liityntäpisteen toteuttavaa välittäjää kutsutaan Kanta-välittäjäksi. Palvelunantaja hyödyntää välittäjän liityntäpistettä yhteyden muodostamisessa käytössään olevan tietojärjestelmän ja Kanta-palvelujen välille.

Kanta-välittäjä ilmoittautuu THL:n Kanta-Välittäjärekisteriin. Rekisteriin kootaan tiedot niistä välittäjistä, joilla on valtuutus toimia välittäjänä Kanta-palveluihin liityttäessä, mutta jotka eivät ole apteekkeja tai sosiaali- tai terveydenhuollon organisaatioita. Kanta-välittäjärekisterissä oleva Kanta-välittäjä hakee liityntäpisteelleen Digi- ja väestötietoviraston myöntämän palvelinvarmenteen (dvv.fi).

Kanta-välittäjärekisteri ei toimi välittäjätoimeksiantojen tai -valtuutusten rekisterinä, vaan siihen tallennetaan ainoastaan tieto siitä, että organisaatio toimii Kanta-välittäjänä.

Sivua päivitetty 15.5.2024