Lääkkeen määrääminen

Lääkkeen määrääminen

Reseptillä voi määrätä mm. kaikkia Lääketietokannassa olevia valmisteita, hoitotarvikkeita ja apteekissa valmistettavia lääkkeitä. Resepti tallennetaan Reseptikeskukseen.

Kaikki lääkemääräykset tulee laatia sähköisinä. Paperilla määrätään kuitenkin 

 • Pro Auctore -lääkemääräykset
 • lääkkeelliset kaasut
 • potilas- tai laitoskohtaiset erityislupavalmisteet. 

Terveydenhuollossa potilaalle pitää kertoa reseptistä ja tehdä informoinnista merkintä potilastietojärjestelmään. Informointi annetaan joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisen palvelun välityksellä. Informointia ei tarvitse tehdä joka kerta, vaan yksi informointikerta riittää. Potilaalla on aina mahdollisuus saada informointi myös kirjallisena.   

Ennen reseptin kirjoittamista lääkkeen määrääjän kannattaa tarkistaa Reseptikeskuksesta potilaan voimassa olevat reseptit. Lääkkeen määrääjän ei tarvitse kysyä asiakkaalta erillistä suostumusta reseptitietojen katsomiseen, kun kyseessä on hoitotilanne. Jos reseptitietoja halutaan hakea muuta tarkoitusta varten, tarvitaan siihen asiakkaalta kirjallinen suostumus. Reseptikeskuksen tiedoista on nähtävissä myös reseptien toimitustiedot eli mitä valmistetta potilaalle on aikaisemmin apteekista toimitettu, milloin lääkettä on haettu viimeksi tai kuinka paljon aikaisemmasta reseptistä on vielä lääkettä noutamatta. 

Mitä voi määrätä

Reseptillä voi määrätä kaikkia Lääketietokannassa olevia valmisteita, kuten

 • myyntiluvallisia lääkevalmisteita (ml. huumausaineet ja PKV-lääkkeet)
 • määräaikaisia erityislupavalmisteita
 • korvattavia perusvoiteita
 • korvattavia kliinisiä ravintovalmisteita.

Reseptillä voi määrätä lääkettä myös

 • lääkeaineen nimellä (geneerinen määrääminen)
 • apteekissa valmistettavia lääkkeitä sekä
 • Lääketietokannan ulkopuolisia valmisteita. Tällaisia ovat esimerkiksi
  • hoitotarvikkeet
  • ei-korvattavat ravintolisät
  • ei-korvattavat perusvoiteet
  • sidetarpeet.

Lääkkeen määrääjä voi kirjoittaa reseptiin viestin apteekille. Viestiin voi kirjoittaa lääkkeen toimittamiseen liittyvää tietoa, esimerkiksi lääkkeen saa toimittaa vasta tietyn päivämäärän jälkeen.

Resepti voidaan kirjoittaa nimellä ja syntymäajalla henkilölle, jolla ei ole henkilötunnusta. Tällainen resepti voidaan toimittaa apteekista ainoastaan potilasohjeella tai yhteenvedolla. 

Lääkäri voi kirjoittaa reseptin itselleen. Lääkkeenmääräämisoikeuden omaava sairaanhoitaja tai lääketieteen opiskelijat eivät voi kirjoittaa itselleen reseptiä.

Potilasohje

Resepti tallennetaan Reseptikeskukseen. Potilaalle annettava potilasohje tulostetaan samalla kertaa reseptien kirjoittamisen yhteydessä. 

Potilasohjetta ei tarvitse antaa, jos potilas ei ole lääkkeen määrääjän vastaanotolla lääkemääräystä laadittaessa. Potilasohjetta ei myöskään tarvitse antaa, jos sen antaminen ei ole teknisistä syistä mahdollista tai jos lääkemääräys on laadittu laitteella, jolla ei ole kiinteää sijaintia. 

Potilasohje on kuitenkin annettava aina silloin, jos lääkemääräys laaditaan nimellä ja syntymäajalla. Ilman potilasohjetta asiakas ei saa lääkettä apteekista.

Potilasohjeessa on mm. tiedot määrätyistä lääkkeistä sekä niiden annostusohjeet. Potilasohjeen voi tulostaa potilastietojärjestelmästä 12 tunnin ajan siitä, kun resepti on kirjoitettu. Sen voi tulostaa myös korjatuista ja uudistetuista resepteistä. Potilasohjeessa on viivakoodi, joka yksilöi reseptin ja nopeuttaa asiointia apteekissa.

Yhteenveto resepteistä 

Potilas voi pyytää yhteenvetotulosteen Reseptikeskuksessa olevista reseptitiedoistaan hoitopaikastaan tai apteekista. Yhteenvetoon voi tulostaa 

 • potilaan kaikki reseptit
 • tietyn ajanjakson aikana kirjoitetut reseptit tai 
 • kaikki ne reseptit, joissa on lääkettä saamatta.

Potilas voi tulostaa yhteenvedon resepteistään myös OmaKannasta.

Lue lisää

Sivua päivitetty 13.2.2024