Reseptin ja toimituksen korjaus, lukitus ja mitätöinti

Reseptin ja toimituksen korjaus, lukitus ja mitätöinti

Reseptien korjaus- ja mitätöintitiedot tallentuvat Reseptikeskukseen. Virhetilanteessa resepti on mahdollista lukita, mikä parantaa myös potilaan turvallisuutta.

Reseptikeskuksessa olevien potilaan reseptitietojen tulee olla oikein ja vastata potilaan ajantasaista lääkitystä. Tästä syystä resepti pitää aina korjata, kun siinä on virhe tai määräyksen tiedot eivät vastaa potilaan lääkehoidon toteuttamista.

Reseptin korjaus ja lukitus

Apteekissa farmaseutti tai proviisori voi lääkkeen toimituksen yhteydessä korjata reseptiä, jos havaitsee siinä puutteita tai virheitä. Reseptin korjaamiseen tarvitaan suullinen suostumus potilasta hoitavalta lääkkeen määrääjältä.  

Jos lääkäriä ei tavoiteta, apteekki voi lukita reseptin odottamaan virheen korjaamista. Lukitus purkautuu automaattisesti, kun resepti korjataan.

Apteekki voi tehdä toimituksen yhteydessä myös itsenäisesti tarpeellisia teknisiä korjauksia. Teknisillä korjauksilla tarkoitetaan tilanteita, joissa esimerkiksi lääkkeen määrääjän kirjaama tieto siirretään oikeaan tietokenttään tai annostusohje kirjoitetaan auki. Apteekki ei voi muuttaa teknisellä korjauksella lääkkeen, potilaan tai lääkkeen määrääjän tietoja. Apteekin tekemiin teknisiin korjauksiin ei tarvitse pyytää suostumusta lääkkeen määrääjältä.

Reseptin mitätöinti

Apteekissa farmaseutti tai proviisori voi mitätöidä reseptin yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Mitätöinnin yhteydessä annetaan tieto suostumuksesta sekä mitätöinnin syy, joka voi olla joko hoidollinen tai tekninen.

Hoidollisen mitätöinnin voi tehdä toimittamattomaan tai osittain toimitettuun reseptiin esimerkiksi silloin, kun potilaan lääkitys on lopetettu.

Teknisen mitätöinnin voi tehdä toimittamattomaan reseptiin esimerkiksi tilanteessa, jossa resepti on määrätty väärälle henkilölle. Reseptin mitätöintiä teknisestä syystä ei voida tehdä, jos reseptiltä on jo ehditty ostaa lääkettä. Tällöin reseptille voidaan tehdä mitätöinti hoidollisesta syystä, jotta lääkettä ei voi enää toimittaa. 

Toimituksen korjaus ja mitätöinti

Apteekissa voidaan korjata tai mitätöidä reseptin toimitus. Toimenpide voidaan tehdä vain siinä apteekissa, josta lääke on toimitettu, eikä se edellytä asiakkaan suostumusta.

Apteekkijärjestelmä tekee tarkistuksen, että resepti, johon mitätöitävä tai korjattava toimitus liittyy, ei ole toimitusvarattu, varattu, erityislupavarauksessa, annosjakelussa toisessa apteekissa tai lukittu.

Apteekin tulee tarkistaa lääketoimitusta korjattaessa tai mitätöitäessä, onko kyseessä korvausjärjestelmään kuuluva valmiste tai valmiste, johon asiakkaalla on ollut perustoimeentulotuen maksusitoumus. Jos tällaiseen valmisteeseen kohdistuu toimituspäivän jälkeen tehty toimituksen korjaus tai mitätöinti, on asiasta ilmoitettava mahdollisimman pian Kelan puhelinpalveluun tietojen oikaisemiseksi.

Reseptikeskus ja Kelan apteekkitilitysjärjestelmä ovat erillisiä järjestelmiä, joten lääketoimituksen korjaus tai mitätöinti Reseptikeskuksessa ei välity automaattisesti tilitystietoihin tai asiakkaan omavastuukertymiin. Lisätietoa asiasta on Apteekkien sairausvakuutusohjeissa.

Sivua päivitetty 14.11.2023