Reseptin korjaus, lukitus ja mitätöinti

Reseptin korjaus, lukitus ja mitätöinti

Reseptien korjaus- ja mitätöintitiedot tallentuvat Reseptikeskukseen. Virhetilanteessa resepti on mahdollista lukita, mikä parantaa myös potilaan turvallisuutta.

Korjaus ja lukitus

Hoitava lääkkeen määrääjä voi korjata potilaan reseptiä, esimerkiksi sen annostusohjetta. Korjauksen voi tehdä kaikkiin toimituskelpoisiin resepteihin. Potilaan tai lääkkeen määrääjän tietoja ei kuitenkaan voi korjata. Esimerkiksi jos resepti on kirjoitettu väärälle henkilötunnukselle, resepti on mitätöitävä ja sen tilalle on kirjoitettava uusi resepti. Korjaukset vahvistetaan sähköisellä allekirjoituksella. 

Apteekki voi tehdä itsenäisesti teknisiä korjauksia, jotka eivät muuta reseptin sisältöä. Apteekki voi myös lukita reseptin odottamaan, että lääkkeen määrääjä korjaa sen.

Lukitus purkautuu automaattisesti, kun resepti korjataan. Lääkkeen määrääjä voi myös purkaa lukituksen, jos reseptissä ei ole korjattavaa.

Mitätöinti

Hoitava lääkkeen määrääjä voi mitätöidä potilaan reseptin esimerkiksi jos lääkitys vaihdetaan tai lopetetaan. Mitätöinti voi koskea sekä omassa toimintayksikössä että muualla kirjoitettuja reseptejä. Mitätöinnin yhteyteen pitää aina kirjata mitätöinnin syy, joka voi olla joko hoidollinen, tekninen tai potilaan aiheuttama.

Hoidollinen mitätöinti tehdään aina yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. 

Jos potilas on tahallaan antanut virheellisiä tietoja tai pakottanut lääkemääräyksen laatijan kirjoittamaan reseptin, voi tämä mitätöidä reseptin ilman potilaan suostumusta.

Lääkkeen määrääjä voi mitätöidä myös väärälle henkilölle kirjoitetun reseptin ilman potilaan suostumusta. Mitätöinti tehdään silloin teknisestä syystä, ei hoidollisesta syystä.

Reseptikeskus mitätöi automaattisesti vanhentuneet ja kuolleiden henkilöiden reseptit päivittäin.

Sivua päivitetty 20.12.2019