Reseptin uudistaminen apteekissa

Reseptin uudistaminen apteekissa

Potilas voi pyytää reseptin uudistamista apteekin, sosiaali- tai terveydenhuollon ja OmaKannan kautta.

Apteekki lähettää uudistamispyynnön Reseptikeskukseen, joka välittää pyynnön edelleen potilaan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön (esim. terveyskeskus, yksityinen lääkäriasema). Tämä voi olla joko sama yksikkö, jossa resepti on kirjoitettu, tai yksikkö, johon potilaan hoito on siirtynyt. Kaikki terveydenhuollon yksiköt eivät vastaanota uusimispyyntöjä. Apteekki voi hakea tekemiensä uusimispyyntöjen tilatiedot Reseptikeskuksesta. 

Ennen uudistamispyynnön laatimista potilaalle pitää kertoa, miten hän saa tiedon uudistamisen tuloksesta. Potilas voi tiedustella sitä apteekista tai terveydenhuollon toimintayksiköstä tai hän voi halutessaan saada sen tekstiviestinä. Potilasta pitää erityisesti informoida tekstiviestiin liittyvistä tietosuojasta, koska siinä mainitaan valmisteen nimi. Jos potilas haluaa tiedon tekstiviestinä, on hänen antamansa matkapuhelinnumeron oikeellisuus aina varmistettava, ettei viesti päädy väärään numeroon. Reseptikeskus lähettää tekstiviestin potilaalle, kun uudistamispyyntö on käsitelty. 

Uudistamispyyntö voimassa 8 päivää

Uudistamispyyntö on voimassa 8 vuorokautta. Lääkkeen määrääjä voi sinä aikana uusia reseptin tai hylätä pyynnön. Reseptiä, jonka uudistamispyyntö on kertaalleen hylätty, ei voi yrittää uusia uudelleen. Jos pyyntö on osoitettu väärään terveydenhuollon yksikköön, lääkkeen määrääjä voi palauttaa sen Reseptikeskukseen. Jos reseptin uudistamispyyntö on palautunut jostain yksiköstä, voidaan uudistamista pyytää toisesta yksiköstä.

Reseptikeskus pitää kirjaa uudistamispyynnöistä, ja merkitsee vanhentuneiksi ne, joita ei ole käsitelty terveydenhuollon toimintayksikössä 8 vuorokauden kuluessa siitä, kun potilastietojärjestelmä on vastaanottanut pyynnön. Jos uudistamispyyntö on vanhentunut, voidaan uudistamista pyytää uudelleen. Jos pyynnön välitys terveydenhuollon yksikköön epäonnistuu, voidaan reseptiin tehdä uusi uudistamispyyntö.

Viesti potilaalle uudistamispyynnön tuloksesta

Potilaalla on mahdollisuus saada tieto siitä, onko hänen reseptinsä uudistettu vai onko pyyntö hylätty tai vanhentunut. Potilas voi halutessaan saada tuloksen tekstiviestinä Reseptikeskuksesta tai hän voi tiedustella sitä apteekista tai terveydenhuollon toimintayksiköstä. Jos potilaan reseptiä ei uudisteta hoidollisista syistä eikä potilas ole halunnut tekstiviesti-ilmoitusta, terveydenhuollon yksikkö on velvollinen ilmoittamaan potilaalle uudistamispyynnön hylkäämisestä jollakin muulla tavalla, esim. soittamalla tai kirjeitse.

Potilas voi seurata uudistamispyynnön käsittelyä OmaKannassa.

Sivua päivitetty 6.9.2023