Sisältöjulkaisija

Kanta.fi Suomen 2. arvostetuin verkkobrändi

Tiedote Kirjoitettu 25.11.2016 Kaikki tiedotteet

Kanta.fi paransi jälleen sijoitustaan ja ylsi 2. arvostetuimmaksi suomalaiseksi verkkobrändiksi.

Kanta.fi:tä käyttää noin 35 % suomalaisista viikoittaisista verkon käyttäjistä. Osuus on kasvanut vuoden takaisesta 10 %:lla. Kävijöissä korostuvat naiset, yli 39-vuotiaat ja sellaiset henkilöt, jotka huomioivat eettisyyden ja vastuullisuuden valinnoissaan.

Palvelun tuntevista käyttäjistä lähes 80 % antaa palvelulle vähintään hyvän arvosanan. Positiivista on, että tässä ryhmässä 60–79-vuotiailla oli suuri edustus.

Kanta.fi on kasvattanut tunnettuuttaan ja parantanut imagoaan vuoden aikana. Noin puolet palvelun tuntevista ja sille arvosanan antaneista voisi suositella kanta.fi:tä myös muille. Tutkimuksen mukaan kanta.fi:n nettosuositteluindeksi on 41, ja se on erinomainen tulos.

Taloustutkimuksen teettämän vuosittaisen Verkkobrändin arvostus Suomessa 2016 tutkimuksen tulokset julkistettiin marraskuussa. Tutkimuksessa selvitetään verkkobrändien tunnettuutta, arvostusta ja suositteluhalukkuutta suomalaisten internetin käyttäjien keskuudessa. 

Siirry Taloustutkimuksen uutiseen