Sisältöjulkaisija

Valitse julkaisuvuosi:

Tiedotteet

30.8.2023, Tiedote - Ammattilaiset

Kela, THL, STM ja Valvira: Lääketietokannan 2016 version jakelu 30.9.2023 jälkeen

Terveydenhuollon on huolehdittava siitä, että lääkkeen määrääjillä on käytettävissään tarvittavat tietojärjestelmät velvoitteidensa noudattamiseksi. Lain mukaan biologisten lääkkeiden määräämistä edellyttävät toteutukset on tehtävä ja otettava käyttöön viimeistään 1.10.2023. Lääketietokannan 2016 version jakelua jatketaan kuitenkin tämän jälkeen potilas- ja lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi. Valvira ja Kela käynnistävät toimenpiteet säädösten vastaisesta toiminnasta.

27.6.2023, Tiedote - Järjestelmäkehittäjät

Toimittajayhteistyökokouksessa luotiin katsaus tulevan syksyn töihin

Kesäkuun toimittajayhteistyökokouksessa esiteltiin muun muassa vuoden vaihteessa voimaantulevien asiakastietolain muutosten toimeenpanoon liittyviä tärkeitä päivämääriä ja ostopalveluvaltuutuksen uuden version sisältöä ja hyötyjä.

7.6.2023, Tiedote - Ammattilaiset

Asiakastietolaki kokoaa yhteen sote-tiedonhallinnan säädökset

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) eli asiakastietolaki tuo muutoksia Kanta-palveluihin. Se yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa ohjaavat lait ja säädökset. Laki tulee voimaan 1.1.2024.