Sisältöjulkaisija

Kanta-julkaisuaikataulun tuella sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut otetaan käyttöön

Tiedote Kirjoitettu 03.05.2019 Kaikki tiedotteet

Uudistettu Kanta-palvelujen julkaisuaikataulu kertoo ennakoivasti ja kattavasti, kuinka kannattaa suunnitella ja toteuttaa seuraavaksi käyttöön tulevat Kanta-palvelut, niiden uudet tietosisällöt ja ominaisuudet.

Julkaisuaikataulu ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita tietojärjestelmähankintojen ja käyttöönottojen suunnittelussa. Julkaisuaikataulussa on nähtävissä kaikki kansalliset yhtenäiset sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisuudet ja niiden toteutusvaiheiden aikataulut.

Julkaisuaikataulu auttaa potilas- ja asiakastietojärjestelmätoimittajia järjestelmäversioiden oikea-aikaisessa kehittämisessä ja tarjoaa yhteisen näkymän tavoitteiksi asiakkaiden kanssa käytävissä keskusteluissa.

Potilas- ja asiakastietojärjestelmiltä vaadittavat ominaisuudet ja olennaiset toiminnalliset vaatimukset nojautuvat julkaisuaikataulussa näkyviin määrittelyihin. Kanta-julkaisuaikataulu tukee tietojärjestelmään kohdistuvien kansallisten viranomaisvaatimusten täyttämisessä. 

Ennakoinnilla ja yhteistyöllä eteenpäin

Etenemällä aikataulun mukaisesti voi varmistaa, ettei oma organisaatio jää tiedonhallinnan kehittämisessä jälkeen alan muista toimijoista. Myös viranomaisten kanssa yhteistyö ja tuen tarpeet tulevat huomioiduksi paremmin, kun Kanta-palvelujen kehittäminen etenee kansallisessa aikataulussa.

Kanta-julkaisuaikataulusta näkee ennakoivasti valmistelussa olevat toiminnallisuudet ja kehittämiskokonaisuudet, joihin on mahdollista vaikuttaa. Tulevia Kanta-kokonaisuuksia aikataulutetaan seuraavissa julkaisupäivityksissä, kun esimerkiksi tarvittava säädös tai edeltävien vaiheiden edistyminen varmistuvat.

Kanta-palveluihin kuuluu useita erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia digitaalisia palveluja ja tietovarantoja, jotka perustuvat lainsäädäntöön. Kanta-palveluihin arkistoitavat tiedot ovat kansallisen kehittämisen pohja, joka luo edellytykset myös tiedon toisiokäytölle erilaisissa tilastoissa ja rekistereissä. Uudet teknologiaratkaisut mahdollistavat tulevaisuudessa myös tiedon louhinnan erilaisilla analytiikka ja tekoälyratkaisuilla tiedolla johtamista ja ohjaamista varten.

Kanta-julkaisuaikataulu päivitetään vastedes vuosikolmanneksittain ja seuraavan kerran syyskuussa 2019.

Tutustu Kanta-julkaisuaikatauluun 

Lisätietoa

Jarmo Kärki
yksikön päällikkö
Operatiivisen toiminnan ohjaus, THL
puh. 029 524 7431

Pirjo Vuorikallas
tuoteomistaja
Kelan Kanta-palvelut
puh. 050 554 2855