Sisältöjulkaisija

null Kanta-palvelujen julkaisuaikatauluun päivityksiä

Kanta-palvelujen julkaisuaikatauluun päivityksiä

Tiedote Kirjoitettu 29.05.2020 Kaikki tiedotteet

Kanta-palvelujen vuoden 2020 julkaisuaikataulua on päivitetty. Julkaisuaikataulu tarjoaa kokonaisnäkymän järjestelmähankintojen suunnittelua ja järjestelmäversioiden kehittämistä varten.

Julkaisuaikataulun avulla sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat voivat suunnitella ennakoivasti tietojärjestelmähankintojaan ja käyttöönottojaan. Järjestelmätoimittajia aikataulu tukee järjestelmäversioiden oikea-aikaisessa kehittämisessä. 

Julkaisuaikataulun muutokset on merkitty taulukon viimeiseen sarakkeeseen x-merkinnällä. Aikataulu päivitetään seuraavan kerran syksyllä 2020.

Asiakastietolaki määrittää etenemistä

Laki asiakastietojen sähköisestä käsittelystä on uudistumassa. Jos laki vahvistetaan, tuo se muutoksia myös Kanta-palvelujen asiakas- ja potilastietojen luovutuksiin. Muutokset edellyttävät sote-organisaatioilta ja järjestelmätoimittajilta nopeaa reagointia jo ennen lain voimaantuloa. Tietojen luovutusten hallintaan liittyviä rivejä on päivitetty aikatauluun. 

Sosiaalihuollon asiakastietojen näkyminen Omakannassa siirtyy asiakastietolain aikataulun myötä. Tämänhetkisen arvion mukaan asiakastietoja voisi näyttää Omakannassa keväästä 2021 alkaen.

Muutoksia alaikäisen puolesta asiointiin ja sosiaalihuollon tietoihin

Alaikäisen puolesta asioinnin laajentuminen alle 10-vuotiaista kaikkiin lapsiin edellyttää muutoksia potilastietojärjestelmissä ja kirjaamisessa. Tuotantokäyttö alkaa Kanta-palveluissa 1.10.2020. Siihen mennessä terveydenhuollossa tulee olla käytössä vähintään reseptin eteenpäin yhteensopiva versio.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen toiminnallisuudet on asennettu asiakastiedon arkiston tuotantoympäristöön. Jos organisaatio ottaa käyttöön kaikki toiminnallisuudet, tietojärjestelmällä on oltava 2. vaiheen mukainen sertifikaatti. Kaikki sosiaalihuoltoa koskevat päivitykset on merkitty julkaisuaikatauluun.

Koosteiden poiminta Potilastiedon arkistossa on otettu käyttöön

Keskeisten terveystietojen poiminta on otettu käyttöön Potilastiedon arkistossa 28.5.2020.  Lisäksi potilastiedon arkiston palvelupyyntöuudistuksen uusien palvelupyyntöjen aikatauluja on tarkennettu yhteistestauksen ja tuotantokäytön aloituksen osalta. Nämä ja muut Potilastiedon arkistoa koskevat tiedot löytyvät julkaisuaikataulusta.

Lääkityksen ja Resepti-palvelun osalta julkaisuaikatauluun on kirjattu tarkemmat vaiheistus- ja aikataulutiedot. Lisäksi on tarkennettu lääkitystiedonhallinnan ja lääkityslistan kokonaisuutta. Lääkitystiedonhallinnan kokonaiskonsepti on parhaillaan lausuntokierroksella.

Päivitetty julkaisuaikataulu

Lisätietoja: