Sisältöjulkaisija

Kanta-palvelujen käyttömaksut vuosille 2022–2023

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 14.10.2021 Kaikki tiedotteet

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut sähköiseen lääkemääräykseen ja potilastiedon arkistoon liittyvät käyttömaksut vuosille 2022–2023. Käyttömaksut nousevat hieman vuodesta 2021.

  • Apteekeilta perittävä käyttömaksu on 0,054 € / toimitettu resepti.
  • Kunnallisilta terveydenhuollon palvelunantajilta perittävä käyttömaksu on 2,509 € vuodessa kutakin kunnan asukasta kohden.
  • Yksityisiltä terveydenhuollon palvelunantajilta perittävä maksu on 0,489 € / laadittu resepti. 
    • Vuosittain perittävä maksu on kuitenkin vähintään 90 euroa. Vähimmäismaksu koskee myös niitä yksityisen terveydenhuollon palvelunantajia, jotka eivät kirjoita lääkemääräyksiä lainkaan.
  • Valtion terveydenhuollon toimintayksiköiden maksu on 2,509 € vuodessa jokaista asiakasta kohden.

Lääkärit ja hammaslääkärit voivat edelleen tehdä lääkemääräyksiä Kelain-palvelussa ilman käyttömaksuja silloin, kun palvelua ei käytetä ansaintatarkoituksessa.

Kustannukset arvioidaan etukäteen

Kustannukset arvioidaan etukäteen ja maksut määräytyvät arvion perusteella. Tarkoituksena on, että jokainen käyttäjä – julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palvelunantajat sekä apteekit – maksaa vain toteutuneesta käytöstä.

Maksuilla katetaan Digi- ja väestötietoviraston tuottamat varmennepalvelut sekä ylläpitokustannukset, joita Kelalle tulee Kanta-palveluiden hoitamisesta. Kanta-palveluihin sisältyvät sähköisen lääkemääräyksen palvelut, potilastietojen valtakunnallinen arkistointipalvelu, kansalaisen käyttöliittymä Omakanta sekä tiedonhallintapalvelu ja tahdonilmaisupalvelu.

Vuosien 2022–2023 kokonaiskustannukset ovat arviolta 46,8 miljoonaa euroa, josta Kelan osuus on 42,43 miljoonaa euroa ja Digi- ja väestötietoviraston 4,4 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja

STM:n tiedote käyttömaksuista 2022–2023 (stm.fi)