Sisältöjulkaisija

Kanta-palvelut kansan ja ammattilaisten suosiossa – tältä näytti vuosi 2019

Tiedote Kirjoitettu 30.01.2020 Kaikki tiedotteet

Kanta-palvelut ovat vakiinnuttaneet paikkansa kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten arjessa. Käyttäjämäärät kasvavat edelleen voimakkaasti. Omakantaan kirjauduttiin viime vuonna yli 20 miljoonaa kertaa.

Omakanta on verkkopalvelu, josta jokainen näkee omat terveystietonsa ja reseptinsä. Palvelussa voi myös pyytää reseptin uusimista ja tallentaa hoitotahdon. 

Omakantaa käytti vuoden 2019 aikana yli 2,3 miljoonaa suomalaista. Käyntimäärä kasvoi lähes neljänneksen edellisvuoteen verrattuna. Marraskuussa 2019 tehtiin kaikkien aikojen kuukausiennätys, kun käyntejä oli yhteensä 1,96 miljoonaa.

Sujuva tiedonkulku parantaa potilasturvallisuutta

Yksi Kanta-palvelujen kulmakivistä on Potilastiedon arkisto, jonka avulla potilaiden hoitotiedot tallennetaan kaikkien terveydenhuollon toimijoiden hyödynnettäviksi. Tiedot näkyvät kansalaiselle Omakannan kautta.

Tietojen sujuva liikkuminen ammattilaisten välillä parantaa potilasturvallisuutta ja hoidon laatua. Vuonna 2019 Potilastiedon arkistoa käytti noin 10 000 terveydenhuollon toimijaa. Uusina tietoina mukaan tulivat optometrian potilastiedot, ja osa optikkoliikkeistä liittyi käyttämään Kanta-palveluja.

Vuoden 2019 aikana valmisteltiin myös sosiaalihuollon tietojen laajempaa liittämistä osaksi Kanta-palveluja. Kanta-palvelujen avulla sosiaalihuollon ammattilaisten työ helpottuu, ja asiakkaan kokonaistilanne hahmottuu paremmin.

Suomalaisella reseptillä voi ostaa lääkkeitä myös Virosta

Vuonna 2019 noin 26 prosenttia kaikista reseptien uusimispyynnöistä tehtiin Omakannan kautta.  Reseptin uusimista pyydettiin Omakannassa yli 2,7 miljoonaa kertaa. Yhteensä sähköisiä reseptejä kirjoitettiin vuoden aikana 29,3 miljoonaa. 

Suomalaisella reseptillä voi nykyisin ostaa lääkkeitä myös Suomen rajojen ulkopuolella. Suomalainen resepti alkoi toimia Virossa tammikuussa 2019 ja Kroatiassa kesäkuussa 2019. Vähitellen mukaan on tulossa myös muita maita. 

Kanta.fi on tunnettu ja arvostettu verkkobrändi

Taloustutkimus julkaiseman selvityksen mukaan kanta.fi-verkkopalvelu oli kolmanneksi arvostetuin suomalainen verkkobrändi vuonna 2019. Sijoitus pysyi samana kuin edellisvuonna.

Kanta.fi kasvatti arvostusindeksiään ja ohitti jopa Googlen. Myös käyttäjätyytyväisyysindeksi kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Kanta.fi-sivuston sisältöjä ja käytettävyyttä kehitetään jatkuvasti.

Kanta kiinnostaa ulkomailla

Kanta-palvelut ovat suomalainen digi-menestystarina, joka herättää laajaa kiinnostusta myös ulkomailla. Vuonna 2019 Kanta-palvelut olivat esillä useissa kansainvälisissä tilaisuuksissa, ja Kanta-työtä esiteltiin monille Suomessa vierailleille delegaatioille. 

Kanta-palveluja kehitetään Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön sekä muiden alan toimijoiden yhteistyönä.

Lisätietoja:

  • Asiakaspalvelu kansalaisille: asiakaspalvelu@kanta.fi
  • Lisätietoja ammattilaisille: kanta@kanta.fi