Sisältöjulkaisija

Kanta-palvelut kansainvälisessä digiterveydenhuollon HIMSS & Health 2.0 konferenssissa 11.–13.6.2019

Tiedote Kirjoitettu 11.6.2019 Kaikki tiedotteet

Kanta-palvelujen ekosysteemi on kattavasti esillä digitaalisen terveydenhuollon tapahtumassa. Erityisesti konferenssissa esitellään Omatietovarantoa ja suomalaista sähköistä lääkemääräystä, joka toimii myös ulkomailla. Kanta on myös yksi pääpuheenvuorojen aiheista.

STM mukana digitaalisen terveydenhuollon huipputapahtumassa HIMSS & Health 2.0:ssa

Digitaalisen terveydenhuollon ja terveysteknologian vaikuttajat kokoontuvat Helsinkiin 11.-13.6. kansainväliseen HIMSS & Health 2.0 -konferenssiin. Tapahtuma järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee pitää keynote-puheenvuoron tapahtuman virallisissa avajaisissa tänään. 

Suomi on jo vuosikymmenien ajan ollut digitaalisen terveydenhuollon edelläkävijä”, toteaa Sillanaukee. ”HIMSS & Health 2.0 -tapahtuman saaminen Suomeen on merkittävä tunnustus tälle uraauurtavalle työlle. Samalla konferenssi on alan toimijoille ainutlaatuinen mahdollisuus verkostoitua ja edistää kansainvälistä yhteistyötä.

Sosiaali- ja terveysalan viranomaiset ovat STM:n johdolla mukana tapahtumassa tuomassa esille Kanta-palveluja, sosiaali- ja terveystietojen toisiokäytön mahdollistavaa lainsäädäntöä sekä tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä terveyspalveluissa.

Data on toimivien palvelujen kulmakivi

Suomessa on poikkeuksellisen kattavat ja laadukkaat sosiaali- ja terveysalan tietovarannot. Potilasdata on lähes 100 prosenttisesti sähköisessä muodossa, mikä mahdollistaa ajantasaisen tiedon ja nykyaikaiset työvälineet kansalaiselle ja ammattilaiselle. 

Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä säädetty laki (toisiolaki) mahdollistaa rekisteritiedon tehokkaamman hyödyntämisen ja luo entistä paremmat edellytykset tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle, joka liittyy kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, sairauksien ehkäisyyn ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseen. Lain toimeenpanoa varten perustettava uusi viranomainen, Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata, varmistaa sosiaali- ja terveystietojen eettisesti kestävän ja tietoturvallisen käytön. 

Datan hyödyntäminen väestön terveyden ja sote-palvelujen kehittämiseksi on yksi HIMSS & Health 2.0 -konferenssin pääteemoja ja sote-tietojen toisiokäytön mahdollistava lainsäädäntö on laajasti esillä tapahtumassa.

Kattavat rekisteritiedot ovat olennainen perusta palvelujärjestelmän kehittämisessä”, Sillanaukee korostaa. ”Mitä enemmän tiedämme väestön terveydestä ja palvelujen käytöstä, sitä parempia päätöksiä ja palveluja pystymme tekemään ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Robotiikan ja tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet auttavat osaltaan turvaamaan korkeatasoiset palvelut. Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelma (Hyteairo) esittelee HIMSS-tapahtumassa terveysteknologiasovelluksia, jotka auttavat ikääntyviä asumaan itsenäisesti ja turvallisesti kodeissaan. 

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata, Kanta-palvelut ja Hyteairo-ohjelma ovat esillä HIMSS & Health 2.0 -konferenssin näyttelyalueella Suomi Paviljongissa osastolla 6a40.

Tutustu HIMSS & Health 2.0 -konferenssin ohjelmaan 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa, STM, p. 029 516 139, etunimi.sukunimi@stm.fi