Sisältöjulkaisija

Kela keskittää hallinnollisen postin vastaanoton. Keskitetty kirjaamo aloittaa toimintansa 2.1.2018

Tiedote Kirjoitettu 28.12.2017 Kaikki tiedotteet

Uusi, keskitetty kirjaamo tukee Kelan ja siten myös Kanta-palvelujen toimintaa erilaisten hallinnollisten asiakirjojen käsittelyssä.

Keskitetty kirjaamo vahvistaa sitä, että saamme hallinnolliset asiat mahdollisimman nopeasti vireille ja käsittelyyn. Myös hallinnollisten asioiden käsittely on nykyään Kelassa sähköistä. Kirjaamo siirtää sähköpostitse tai postitse tulleet yhteistyötahojen ja henkilöasiakkaiden lähettämät hallinnolliset asiakirjat Kelan tietojärjestelmiin.

Kelan kirjaamoon voi lähettää Kelassa käsiteltävät hallinnolliset asiat. Näitä ovat esimerkiksi lausunto- ja selvityspyynnöt, hallinnolliset päätökset, asiantuntijakuulemiset, nimeämispyynnöt, rekisteritietojen tarkastuspyynnöt, lokitietopyynnöt, viralliseen yhteistyöhön liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto sekä kantelut, vahingonkorvausvaatimukset ja tietopyynnöt.

Kirjaamo tukee Kelan tavoitetta tarjota erinomainen asiakaskokemus yhdenvertaisesti ja vastuullisesti.

Kelan kirjaamon yhteystiedot 2.1.2018 alkaen

Puhelin: 020 634 7710, arkisin klo 8.15–16.00
Postiosoite: Kela, Kanta-palvelut, Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela
Sähköposti: kirjaamo(a)kela.fi

Jos viestisi sisältää salassa pidettävää tietoa, käytä suojattua sähköpostia.

Kela, Kanta-palvelut