Sisältöjulkaisija

Kelain-palvelun käyttö koronaviruspandemian aikana – ohjeita lääkäreille ja hammaslääkäreille

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 20.3.2020 Kaikki tiedotteet

Kelain-palvelua voidaan käyttää varajärjestelmänä lääkemääräysten laatimiseen poikkeusolojen aikana. Tällöin lääkäri voi määrätä lääkkeitä esimerkiksi kotoa käsin.

Kelainta voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa lääkärin vastaanotto siirretään etävastaanotoksi poikkeusolojen vuoksi. Lääkäri voi määrätä reseptejä Kelaimen avulla, jos hänellä ei ole pääsyä normaalisti käyttämäänsä potilastietojärjestelmään.

Lääkkeen määrääjän tulee ensisijaisesti käyttää lääkemääräysten käsittelyssä oman organisaationsa potilastietojärjestelmää, koska tällöin myös potilasasiakirjamerkinnät muodostuvat ajantasaisesti. Kelainta käytettäessä lääkärin on huolehdittava potilasasiakirjamerkintöjen tallentamisesta potilastietojärjestelmään heti, kun se on mahdollista. 

Terveydenhuollon organisaatiot tekevät päätöksen ja ohjeistavat omat työntekijänsä siitä, missä tilanteessa he voivat käyttää Kelain-palvelua oman tietojärjestelmänsä tilalla tai varajärjestelmänä. Kelaimen käytöstä varajärjestelmänä korona-pandemian aikana ei peritä käyttömaksuja.

Kelain on osa Kanta-palveluja. Se mahdollistaa sähköisten lääkemääräysten laatimisen. Normaalioloissa Kelainta käyttävät yksityiskäytössä lääkärit ja hammaslääkärit ilman ansaintatarkoitusta. 

Poikkeava ohje Kelaimen käytöstä on voimassa sen ajan, kuin Suomessa on koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti Kelaimen käytöstä poikkeusoloissa Kelan esityksen mukaisesti.

Lisätiedot Kelaimesta:

Kelaimen käyttöönotto

Kelain osana Kanta-palveluja 

Lisätietoja ammattilaisille: 

kanta@kanta.fi