Sisältöjulkaisija

Lääkärinlausuntojen ja -todistusten digitalisoinnilla merkittävät ilmastohyödyt

Tiedote Kirjoitettu 31.05.2017 Kaikki tiedotteet

Kela, Finanssiala ry, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi sekä sosiaali- ja terveysministeriö sitoutuvat yhdessä lääkärinlausuntojen ja -todistusten digitalisointiin. Tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä ja parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Samalla käsittelyaika nopeutuu.

Satojatuhansia terveydenhuollon asiakirjoja kulkee vuosittain eri terveydenhuollon yksiköiden, Kelan, Trafin sekä työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden välillä. Lääkärinlausuntoja ja todistuksia tarvitaan muun muassa etuus-, eläke- ja korvauspäätösten tekemiseen sekä ajokorttien myöntämiseen. Tällä hetkellä tiedot kulkevat useimmiten paperilla.

Lääkärinlausuntojen ja -todistusten digitalisointi liittyy Kelan Finanssiala ry:n, Trafin ja STM:n yhteiseen kestävän kehityksen toimenpidesitoumukseen, jonka tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä. Tavoitteena on myös lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja parantaa tehokkuutta.

– Tarvitsemme yhteistyötä prosessien yhteensovittamiseen ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Kumppanuus, toimenpidesitoumuksen teko ja tavoitteisiin pääseminen edellyttävät yhteistä kehittämistä. Toimenpidesitoumus tuo ilmaston, hyvinvoinnin ja asiakastyytyväisyyden näkökulmat osaksi digitalisaation toimeenpanoa, toteavat kaikki toimenpidesitoumuksen tehneet tahot.

Automatisointi nopeuttaa dokumenttien käsittelyä

Lääkärinlausuntojen ja -todistusten digitalisoinnilla saavutetaan alustavien laskelmien mukaan erityyppisiä hyötyjä. Automatisoitu käsittely nopeuttaa dokumenttien käsittelyaikaa: prosessin kesto pienenee, päällekkäisyyksiä poistuu sekä paperilomakkeiden määrä ja paperisten asiakirjojen käsittely ja postitusten määrä vähenee. Kun prosessit tehostuvat, niiden ilmastovaikutus ja hiilijalanjälki pienenee.

Lääkärinlausuntojen ja -todistusten välittämisestä aiheutuvat kustannukset pienenevät muun muassa ajansäästön ja toiminnan tehostumisen sekä logistiikka- ja materiaalisäästöjen kautta. Asiakastyytyväisyys paranee, sillä asiakkaan aikaa ja vaivaa säästyy, kun asiointi nopeutuu. Digitalisoituvan palvelun myötä virheet vähenevät ja luotettavuus paranee. Palvelu on saatavilla myös ajasta ja paikasta riippumatta.

Toimenpidesitoumuksessa selvitetään uudistuksen ilmastovaikutukset laskemalla lääkärinlausuntojen ja -todistusten välityksen aiheuttama hiilijalanjälki. Laskennassa huomioidaan jokaisen osapuolen asiakirjaliikenteestä aiheutuvat päästöt eli arkistointi, postitukset, paperi sekä esimerkiksi asiointimatkat tai työaika. Osana selvitystyötä tutkitaan myös muiden muuttujien mukaan ottamista seurantaan. Laskelmat saavutettavista hyödyistä ja digitalisoinnin vaikutuksista tehdään ja raportoidaan vuosittain.

Toimenpidesitoumuksen tavoitteena on edistää palvelujen viisasta ja tehokasta kehittämistä ympäristön, ilmaston, hyvinvoinnin ja talouden kannalta. Samalla osallistutaan myös ilmastotalkoisiin. Digitalisaation avulla tavoitellaan myös kansalaisten yhdenvertaisuutta, kun hyvinvointipalvelut ovat paremmin kaikkien saatavilla.

Lisätietoja

www.kela.fi/vastuullisuus