Sisältöjulkaisija

Lääkityslistan kehittämispolku – tervetuloa edistämään lääkehoidon tiedonhallintaa kansallisella yhteistyöllä

Tiedote Kirjoitettu 09.04.2020 Kaikki tiedotteet

Kela ja THL kutsuvat apteekki- ja potilastietojärjestelmien käyttäjiä ja kehittäjiä osallistumaan Lääkehoidon tiedonhallinnan kehittämistyön valmisteluun. Tavoitteenamme on saada pitkään valmisteltu kansallinen lääkityslista käyttöön realistisesti vaiheistettuna.

Kela ja THL järjestävät yhteistyötilaisuuden lääkityslistan kehittämisestä kiinnostuneille etäyhteydellä 11.5.2020 klo 12–16. 

Tilaisuuteen kutsutaan erityisesti apteekki- ja potilastietojärjestelmäntoimittajia, tiedonhallinnan kehittäjiä ja lääkityslistan kehittämisestä kiinnostuneita lääkäreitä, muita sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden edustajia sekä farmasian alan asiantuntijoita.

Asiakkaiden palaute vaikuttaa valmistelutyöhön

Parhaillaan työstetään kehittämispolkua kansallisen lääkityslistan vaiheittaiseen käyttöönottoon. Valmistelutyö pohjaa Lääkehoidon tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurikuvaukseen sekä aiempina vuosina tehtyihin lääkityslistan määrittelyihin. Kehittämispolkuun valmistui vastikään reseptin rakenteisen annostuksen määrittelyt sekä Lääketietokannan tietosisällön laajennus. 

Yhteistyötilaisuudessa THL esittelee kansallisen lääkityslistan kehittämispolun suunnitelmaa. Siitä toivotaan palautetta suunnitelman täsmentämiseksi. Palautetta voi antaa esittelypäivänä sekä myöhemmin lausuntokierroksella, joka järjestetään 19.5.–8.6.2020.

Kela esittelee yhteistyötilaisuudessa Kelaimella rakenteisen annostuksen toteutusta, jossa lääkäri pystyy antamaan lääkkeen annostusohjeen rakenteisessa muodossa kirjoittaessaan reseptiä, ja järjestelmä tuottaa siitä potilaalle sanallisen annostusohjeen juuri julkaistujen kansallisten määritysten mukaisesti. 

Lopuksi työstetään työpajoissa kehittämiskohteiden ideointia ja priorisointia. 

Osallistujilta toivotaan palautetta erityisesti kehityskohteiden priorisointiin ja kehittämisen vaiheistukseen. 

Yhteistyöpäivään voi ilmoittautua täältä 24.4.2020 mennessä. Lähetämme verkkokutsut ilmoittautuneille lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.

Tavoitteenamme on saada mukaan kattava joukko eri alojen asiantuntijoita. Mikäli ilmoittautuneita tulee enemmän, kuin työpajoihin mahtuu, valitsemme siinä tapauksessa osallistujat. Tarvittaessa järjestämme toisen tilaisuuden.

Tervetuloa!

Lisätietoja: