Sisältöjulkaisija

Omakanta on käyttäjiään varten rakennettu

Tiedote Kirjoitettu 4.8.2017 Kaikki tiedotteet

Jo yli kahta miljoonaa suomalaista palveleva Omakanta kehittyy asiakkaita kuunnellen. Tavoitteena on luoda Omakannasta sähköinen ja helppokäyttöinen oikotie sosiaali- ja terveyspalveluiden tietoihin.

“Omakannan potentiaalisia asiakkaita ovat kaikki, vauvasta vaariin”, linjaa Kanta-palvelujen asiakkuudenhallinnasta vastaava päällikkö Pia Järvinen-Hiekkanen.

Hän määrittelee Omakanta-palvelun koko kansakunnan laajuiseksi pioneerihankkeeksi, joka tarjoaa  ensimmäistä kertaa koko valtakunnan kattavan näkymän omiin sosiaali- ja terveystietoihin sekä julkisten että yksityisten palveluntarjoajien osalta.

“Tavoitteena on siksi tehdä Omakannasta käytettävyydeltään mahdollisimman yksinkertainen ja helppo, matalan kynnyksen palvelu kaikille kansalaisille.”

Omakanta on kehittynyt asteittain aloitusvuodesta 2010

“Aluksi palvelussa oli ainoastaan reseptejä, ja esimerkiksi potilaskertomustiedot tulivat vasta myöhemmin. Sittemmin olemme lisänneet muun muassa reseptien uusimismahdollisuuden ja alle 10-vuotiaiden lasten puolesta asioinnin”, Järvinen-Hiekkanen kertaa.

Omakannan evoluutiossa suuri rooli on ollut sen asiakkailla. Omakantaa on kehitetty vuosien ajan tiukassa etunojassa sekä asiakaspalautteiden että asiakaskyselyiden kautta. Käyttäjiä palvelulla on jo yli kaksi miljoonaa, ja siksi käyttökelpoisia ideoita saadaan isolla kädellä.

Omakantaan liittyviä asiakaspalautteita seuraava ja palvelun kehitystyöhön osallistuva asiakkuusvastaava Sari Ahonen näkee, että vuoropuhelu Omakannan käyttäjien ja palvelun toteuttajien välillä on mukavan aktiivista. Terveydenhuollosta tulevien kehitysehdotusten ohella myös asiakastukeen saadaan kiitettävän paljon palautteita ja kehitysehdotuksia Omakannan käyttäjiltä.

“Nämä ehdotukset käydään yksitellen läpi ja parhaat ajatukset otetaan toteutukseen.”

Esimerkkinä asiakkailta saadun palautteen innoittamana Omakantaan lisätystä palvelusta Ahonen mainitsee selailutoiminnon, joka helpottaa pian vanhentuvien reseptien löytämistä.

“Tavoitteena on tehdä kyselyitä useammin, vähintäänkin aina silloin, kun jokin uusi ja merkittävä toiminnallisuus tuodaan Omakantaan. Näin voidaan seurata asiakkaiden tyytyväisyyttä ja kuunnella samalla myös muita hyviä ehdotuksia.”