Sisältöjulkaisija

STM, THL, Kela ja DVV: Alaikäisten asiointi Omakannassa - EU:n koronatodistuksen saa tarvittaessa tulosteena terveydenhuollosta

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 14.10.2021 Kaikki tiedotteet

Alaikäinen lapsi voi käyttää Omakanta-palvelua itse ja katsoa palvelusta esimerkiksi koronatodistuksensa, jos hänellä on sähköiset tunnistautumisvälineet. Tarvittaessa todistuksen saa myös paperisena terveydenhuollosta.

Se, miten alaikäisen tiedot näkyvät Omakannassa tai potilastietojärjestelmissä, vaihtelee. Siksi terveydenhuollon yksiköiden onkin laadittava toimintamalli alaikäisten EU-koronatodistusten tulostamiseen sekä tilattava alaikäisen puolesta asioinnin toiminnallisuuden päivitys potilastietojärjestelmäänsä.

Alaikäinen lapsi voi käyttää Omakanta-palvelua itse, jos hänellä on sähköiset tunnistautumisvälineet. Alaikäinen voi katsoa Omakannasta muun muassa koronatodistuksensa. 

Huoltajat näkevät Omakannasta alle 10-vuotiaiden lasten tiedot. Yli 10-vuotiaan alaikäisen lapsen tiedot näkyvät huoltajalle, jos terveydenhuollon käyttämässä potilastietojärjestelmässä on käytössä toiminnallisuus, jonka avulla kirjataan alaikäisen päätöskyky ja tietojen luovuttamistahto.