Sisältöjulkaisija

THL: Koronarokotustietojen ajantasainen ja sujuva kirjaaminen hyödyttää rokottajia ja kansalaisia

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 11.02.2021 Kaikki tiedotteet

Uusien rokotevalmisteiden tiedot tulee ottaa nopeasti käyttöön sote-toimintayksiköiden tietojärjestelmissä ja tietojen kirjaamisessa, THL:n tiedottessa painotetaan.

"Oikealla ja vaivattomalla rokotustietojen kirjaamisella ja päivittäisellä tiedonsiirrolla varmistetaan, että rokotustiedot tallentuvat ajantasaisesti Potilastiedon arkistoon Kanta-palveluissa ja THL:n valtakunnalliseen rokotusrekisteriin”, korostaa erikoissuunnittelija Susanna Jääskeläinen THL:stä.

COVID-19-rokotustietojen oikeellisesta kirjaamisesta ja tietojen toimittamisesta rokotusrekisteriin sekä Kanta-palveluihin on tärkeää huolehtia julkisen ja yksityisen terveydenhuollon sekä työterveyspalvelujen kautta tapahtuvassa rokotustoiminnassa.   

Rokotusrekisteriin tiedot kootaan perusterveydenhuollon (Avohilmo) ja erikoissairaanhoidon (Hilmo) hoitoilmoitusrekisterin tiedonkeruulla. Oikein kirjatut rokotustiedot ovat erittäin tärkeitä COVID-19-rokotusten kattavuuden ja turvallisuuden seurannassa. Tiedot rokotusten edistymisestä saadaan rokotusrekisteristä kansalliseen sekä paikalliseen seurantaan. 

Oikein kirjatut rokotustiedot näkyvät kansalaisille Omakanta-palvelussa. Myös potilasta hoitava ammattilainen voi hakea rokotustiedot Kanta-palvelusta, jos rokotukset on tallennettu Potilastiedon arkistoon.

Potilastiedon arkistoon tallennetut rokotustiedot ovat pohjana myös sähköiselle rokotustodistukselle, jota valmistellaan toteutettavaksi erityisesti Omakanta-palveluun nojautuen. Kela tukee tietojärjestelmätoimittajia Kanta-rokotustietojen oikean teknisen toteutuksen varmistamiseksi. 

Organisaatioiden johdon ja tietohallinnon tulee varmistaa ja seurata, että oman organisaation COVID-19-rokotusten tiedot ovat kansallisesti käytettävissä. Tiedot pitää kirjata ja toimittaa muodossa, joka mahdollistaa niiden valtakunnallisen hyödyntämisen. Tämä edellyttää myös sitä, että käytettävien tietojärjestelmien kehittämisessä on varmistettu, että ne pystyvät siirtämään tarvittavat tiedot oikeassa muodossa sekä Kanta-palveluihin että rokotusrekisteriin.  

Tarkat rokotustiedot edellyttävät järjestelmätukea ja huolellista kirjaamista

COVID-19-rokotuksiin liittyvien tietojen kirjaamisessa on erityisesti huolehdittava keskeisten tietojen tarkasta kirjaamisesta.

Rokotusten seurannan ja todistusten kannalta erityisen keskeisiä tietoja ovat rokotteen eränumero, rokotteen kauppanimi, rokotuspäivämäärä sekä asiakkaalle annetun rokoteannoksen järjestysluku. Kauppanimi ja keskeiset koodistoilla ilmaistut tiedot on tärkeää kirjata ja siirtää kansallisten koodistojen tai kansallisen lääketietokannan mukaisessa muodossa. 

Myös uusista rokotteista on varmistettava, että rokotustiedot kirjataan kansallisten valmistenimikkeiden ja koodistojen mukaisesti. Tietojen otsikoissa ja kirjoitusasussa (esim. isot ja pienet kirjaimet) voi olla vaihtelua potilastietojärjestelmittäin. 

Koronarokotusten kirjaamisohjetta on tarkennettu 1.3.

Rokotevalmisteiden koodisto täydennetty uusimmalla AstraZeneca-koronarokotevalmisteella

Uusin koronavirusrokote, COVID-19 Vaccine AstraZeneca, on päivitetty THL Rokotevalmisteet -koodistoon. Uudet COVID-19-rokotevalmisteiden tiedot päivitetään pian myyntilupapäätöksen jälkeen THL:n koodistopalvelimelle. Uusien rokotevalmisteiden julkaisemisesta tiedotetaan THL:n koodistopalvelutiedotteella. Tiedotteen voi tilata osoitteesta koodistopalvelutiedote(at)thl.fi.

Kaikki tähän mennessä EU-alueella myyntiluvan saaneet COVID-19-rokotteet löytyvät myös kansallisesta Lääketietokannasta, jonne päivitetään tarvittaessa nopeutetusti myös tulevien COVID-19-rokotevalmisteiden tiedot. 

Sote-organisaatiot hyötyvät kansallisista rokotustiedoista 
Rokotustietojen saanti kansalaisten näkyviin vähentää asiakkaiden kyselyjä ja yhteydenottoja terveydenhuollon yksiköihin. Yksiköt voivat itse seurata sitä, kuinka kattavasti ja laadukkaasti heidän tuottamansa rokotustiedot tulevat rokotusrekisteriin.

Tietojen toimittaminen oikein sekä Hilmo-tiedonkeruiden että Kanta-palvelujen kautta vähentää tarvetta tietojen myöhemmin tapahtuviin täydennyksiin.  

Lisätietoja

COVID-19-rokotusten edistyminen:

Kirjaamisohjeet ja koodistot:

Uutiset: