Sisältöjulkaisija

Varmista reseptien toimivuus alaikäisen puolesta-asioinnin käyttöönotoissa – ohjeita terveydenhuollolle

Tiedote Kirjoitettu 11.03.2020 Kaikki tiedotteet

Huoltajien mahdollisuus asioida sähköisesti alaikäisen lapsensa puolesta Omakannassa on laajenemassa myös yli 10-vuotiaisiin. Tämä edellyttää potilastietojärjestelmiin tehtäviä muutoksia sekä Potilastiedon arkiston että Reseptin toiminnallisuuksiin.

Jatkossa terveydenhuollossa kirjataan rakenteisesti käyntien yhteyteen sekä resepteihin tieto alaikäisen päätöskyvykkyydestä sekä hänen tahdostaan luovuttaa kyseisiä tietoja huoltajilleen. Terveydenhuollossa voidaan hyödyntää samaa tietoa, kun alaikäisen tietoja luovutetaan huoltajille paperilla.

Terveydenhuollossa toiminnallisuuden käyttöönotot tulevat ajoittumaan melko pitkälle aikavälille, ja tämä aiheuttaa lisävaatimuksia Resepti-palvelun toimivuuden varmistamiseksi. Reseptillä on uusi tietosisältö, kun siihen voidaan rakenteisesti kirjata alaikäisen tahto tietojen luovuttamisesta huoltajille. 

Jos terveydenhuollon yksikössä ei oteta heti alussa käyttöön koko alaikäisen puolesta-asioinnin toiminnallisuutta, pitää käyttöön ottaa vähintään versio, jossa on varmistettu reseptin eteenpäin yhteensopivuus.  

Reseptin eteenpäin yhteensopivuus

Reseptin eteenpäin yhteensopivuus tarkoittaa, että vaikka terveydenhuollon yksikkö ei pysty tuottamaan reseptejä uudella tietosisällöllä, se pystyy kuitenkin käsittelemään kaikkia reseptejä. 

Lääkemääräyksiä, jotka on tuotettu uudemmalla määrittelyversiolla kuin mitä tietojärjestelmä tukee, ei saa korjata. Korjaus tulee estää potilastietojärjestelmässä ohjelmallisesti. Jos toisen yksikön tekemää reseptiä on tarpeen korjata, se tulee mitätöidä ja tehdä uudelleen.  Koska resepti on vanhan tietosisällön mukainen, sitä ei näytetä yli 10-vuotiaan lapsen vanhemmille Omakannassa.  Jos alaikäinen haluaa tämän jälkeen varmistaa, että reseptin tietoja ei luovuteta huoltajille apteekista, tehdään reseptille terveydenhuollossa normaali reseptin luovutuskielto.

Potilastietojärjestelmien on testattava reseptin eteenpäin yhteensopivuus 1.5.2020 mennessä. 

Terveydenhuollossa tulee olla käytössä vähintään reseptin eteenpäin yhteensopiva versio 1.10.2020 mennessä, jolloin Kanta-palvelut aloittaa tuotannon alaikäisen puolesta-asioinnin toiminnallisuuksilla. Tämän jälkeen voi alaikäisen puolesta asioinnin käyttöönotto alkaa terveydenhuollossa. 

  • Käytössä on oltava versio, jossa on varmistettu reseptin eteenpäin yhteensopivuus. Tällöin on otettava myöhemmin käyttöön versio, jossa on toteutettu alaikäisen puolesta-asioinnin toiminnallisuus.  
  • On myös mahdollista ottaa käyttöön koko toiminnallisuus 1.10.2020.  

Lisätietoja terveydenhuollon organisaatioille ja järjestelmätoimittajille:

kanta@kanta.fi 

Tiedotetta muokattu 19.03.2020. Poistettiin kohta: Potilastietojärjestelmä pystyy näyttämään uuden reseptin tietosisällön näyttömuotoisena ja siitä on nähtävissä toisessa terveydenhuollon yksikössä kirjattu alaikäisen puolesta-asioinnin mahdollistava tieto.  Muita toiminnallisuuksia alaikäisen puolesta-asiointiin tai huomautuksia ei ole potilastietojärjestelmässä saatavissa.