Sisältöjulkaisija

Yli 10-vuotiaiden lasten puolesta asioiminen tulossa Omakantaan – muutoksia myös apteekeille

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 20.02.2020 Kaikki tiedotteet

Huoltajien mahdollisuus asioida sähköisesti alaikäisen lapsensa puolesta Omakannassa on laajenemassa myös yli 10-vuotiaisiin. Puolesta-asioinnin laajentuminen edellyttää muutoksia apteekki- ja potilastietojärjestelmiin sekä terveydenhuollon ammattilaisten kirjaamiskäytäntöihin. Myös reseptien käsittelyyn tulee muutoksia.

Jatkossa alaikäisen kypsyystieto sekä päätöskykyisen alaikäisen tahto tietojen luovuttamisesta huoltajille kirjataan rakenteisessa muodossa potilastietojärjestelmään, josta se välittyy muille Kanta-palveluja käyttäville. Tietoja voidaan luovuttaa huoltajille suullisesti tai paperitulosteina apteekissa ja terveydenhuollossa asioidessa, tai sähköisten palvelujen, kuten Omakannan kautta.

Uudistus tulee voimaan siinä vaiheessa, kun muutokset on tehty apteekki- ja potilastietojärjestelmiin. 

Potilaslain mukaisesti terveydenhuollossa on selvitetty alaikäisen näkemys hoitoonsa, mikäli hänet on arvioitu riittävän kypsäksi hoitoaan koskevaan päätökseen.

Tietojenluovutuskielto huoltajalle Reseptikeskuksessa 

Farmaseutti ja proviisori näkevät reseptejä Reseptikeskuksesta hakiessaan, mikäli alaikäinen on kieltänyt tietojen luovuttamisen huoltajalle. Kielto ei estä toimittamasta lääkettä, mikäli huoltaja noutaa reseptiä potilasohjeen perusteella tai hän tietää apteekin saaneen puhelinreseptin. 

Jos reseptitietoja tulostetaan huoltajan pyynnöstä, huoltajilta kielletyt reseptit eivät näy tulosteissa.

Lääkkeen määrääjä arvioi alaikäisen päätöskyvyn reseptikohtaisesti

Terveydenhuollossa päätöskykyä arvioidaan aina kyseisenä ajankohtana suhteessa hoidettavaan asiaan. Alaikäinen voi kieltää esimerkiksi tietyn reseptin tietojen luovuttamisen huoltajalle, jos terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut hänet käynnin yhteydessä päätöskykyiseksi. 

Lääkkeen määrääjä arvioi alaikäisen päätöskyvyn ja kirjaa päätöskykyisen alaikäisen tahdon tietojen huoltajille luovuttamisesta kunkin reseptin tietoihin. 

Reseptiä määrätessä potilastietojärjestelmä saa tuottaa oletuksena alle 12-vuotiaan kohdalla tiedon, että reseptitiedot voidaan luovuttaa huoltajalle, koska alaikäinen ei ole kyvykäs päättämään hoidostaan. Lääkkeen määrääjä voi muuttaa tätä tietoa. 12-vuotiaalla ja sitä vanhemmalla tilanne on arvioitava tapauskohtaisesti.
 
Apteekissa ei arvioida alaikäisen kypsyyttä eikä alaikäisen pyynnöstä kirjata reseptiin suostumusta tai kieltoa reseptitietojen luovuttamisesta huoltajille. Häiriötilanteisiin, kuten paperi- tai puhelinreseptien tallentamiseen, on tarkemmat ohjeet toimintamallikuvauksissa.  

THL ja Kela järjestävät tähän liittyvää toimintamallikoulutusta 23.4. 2020, seuraa THL:n tapahtumakalenteria .

Toimintamallit apteekeille ja terveydenhuoltoon:
Alaikäinen ja Kanta-palvelut –toimintamalli terveydenhuoltoon ja apteekeille  

Lisätietoja ammattilaisille:

kanta@kanta.fi