Liittymismallit

Liittymismallit

Sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunantajat liittyvät suoraliittymisen mallilla Kanta-palvelujen käyttäjiksi. Terveydenhuollon yksityiset palvelunantajat voivat valita joko suoraliittymis- tai yhteisliittymismallin. Sosiaalihuollon palveluissa valitaan toistaiseksi aina suoraliittyminen.

Liittymismallilla tarkoitetaan hallinnollista mallia, jolla yritys liittyy Kanta-palvelujen käyttäjäksi. Liittymismallit ovat samanlaiset sekä Resepti-palvelussa että Potilastiedon arkistossa.

Suoraliittyminen eli ns. perusmalli 

  • yksityiset palveluntuottajat, joiden henkilöstö on työsuhteessa
  • itsenäiset ammatinharjoittajat
  • toistaiseksi kaikki sosiaalihuollon palvelunantajat.

Yhteisliittyminen

Pääliittyjän tiloissa toimivat terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat tai yritykset, jotka käyttävät pääliittyjän potilastietojärjestelmää, voivat liittyä Kanta-palvelujen käyttäjäksi pääliittyjän kautta.

  • Pääliittyjä tekee liittymishakemuksen.
  • Pääliittyjä voi liittää mukanaan Potilastiedon arkiston käyttäjäksi samassa yritysketjussa, esimerkiksi franchising-ketjuissa tai konserneissa toimivia muita terveydenhuollon toimintayksiköitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka käyttävät pääliittyjän potilastietojärjestelmää.

Yhteisliittyminen: Vastuut ja velvollisuudet sovitaan sopimuksessa

Pääliittyjän ja pääliittyjän kautta Kanta-palvelujen käyttäjiksi tulevien välillä tulee olla Kanta-sopimusmallin mukainen sopimus, jossa todetaan Kanta-palvelujen edellyttämien toimintamallien ja ohjeiden noudattaminen, sekä tähän liittyvät keskinäiset vastuut ja velvoitteet. Sopimukset eivät ole hakemuksen liitteitä eikä niitä palauteta Kelaan.

Pääliittyjän tulee valvoa mukana liittyvien Kanta-palvelujen käyttöä omavalvonnan vaatimusten mukaisesti. Pääliittyjä vastaa sen kautta liittyneiden terveydenhuollon palvelujen antajien toiminnasta kuten omastaan.

Pääliittyjä tarkistaa aina hyväksyessään toisen yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan käyttämään Kanta-palveluja potilastietojärjestelmänsä kautta, että

  • toimijalla on voimassa asianmukaiset luvat tai ilmoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajana toimimiseen
  • toimijan tiedot on talletettu Valviran Valveri-rekisteriin ja ne näkyvät ajantasaisina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) SOTE-organisaatiorekisterissä tai itsenäisten ammatinharjoittajien IAH-koodistossa.

Liittymisen tukimateriaalia

Sivua päivitetty 19.04.2021