Muutostilanteet apteekeissa

Muutostilanteet apteekeissa

Apteekkien muutoksista ilmoitetaan Kanta-palveluihin. Päivitykset tehdään joko Kanta Ekstranetiin tai lomakkeella vähintään kolme viikkoa ennen muutosta.

Kun kyseessä on apteekin hallintaan liittyvä muutos tai Resepti-palvelun liityntäpisteen muutos, asiasta ilmoitetaan lomakkeella.

Muutostilanteet ovat

 • apteekkarin vaihdos
 • apteekin liityntäpisteen tietojen muutos
 • apteekin statuksen muuttuminen
  • pääapteekki muuttuu sivuapteekiksi
  • sivuapteekki muuttuu pääapteekiksi 
 • sivuapteekin muutostilanteet
  • uuden sivuapteekin perustaminen
  • sivuapteekin siirtyminen toisen pääapteekin alaiseksi 
 • apteekin lopettaminen ja sulkeminen
  • pääapteekin tai sivuapteekin lopettaminen
  • apteekin tilapäinen sulkeminen.

Apteekkarin vaihdos

Tuleva apteekkari ilmoittaa haltuunottopäivän Fimean Apteekkirekisteriin ja lähettää Kanta-palveluille uuden apteekkarin sitoumuslomakkeen allekirjoitettuna viimeistään kolme viikkoa ennen apteekin siirtymistä uuden apteekkarin vastuulle.

Uusi apteekkari päivittää apteekin yhteystiedot heti apteekin haltuunoton jälkeen Kanta-Ekstranetissä kohdassa Palvelut - Resepti. 

Luopuva apteekkari irtisanoo voimassaolevan Kanta-palveluiden sopimuksen ko. apteekin osalta. Irtisanomisen ajankohdaksi määritellään uuden apteekkarin haltuunottopäivää edeltävä päivä. Hakemus allekirjoitetaan ja toimitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen luopumispäivää.

Mikäli apteekkari lopettaa apteekkarina toimimisen, hänen tulee toimittaa poikkeavat laskutustiedot irtisanomislomakkeella. Mikäli luopuva apteekkari jatkaa apteekkarina toisessa apteekissa, erillisiä laskutustietoja ei tarvitse toimittaa Kanta-palveluille, vaan lasku lähetetään apteekkarin toiselle apteekille ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Apteekin teknisten tietojen muutos

Apteekin teknisten tietojen muutokset ilmoitetaan muutoslomakkeella.

Teknisten tietojen muutoksia ovat esimerkiksi:

 • tietoliikenneyhteyden ip-osoitteen muutos
 • uuden liityntäpisteen lisääminen (esim. uusi sivuapteekki)
 • liityntäpisteen poisto (esim. sivuapteekin toiminnan päättyminen)
 • apteekkijärjestelmän vaihto.

Muutosilmoitus toimitetaan Kanta-palveluille viimeistään kolme viikkoa ennen uusien tietojen voimaantuloa sähköpostilla kanta@kanta.fi.

Apteekin statuksen muuttuminen

Pääapteekin muuttuminen sivuapteekiksi 

Pääapteekista luopuva apteekkari irtisanoo pääapteekin sitoumuksen (kts. apteekkarin vaihdos).

Sivuapteekin haltuun ottavalta uudelta apteekkarilta ei tarvita sivuapteekin osalta uutta sitoumusta, koska sivuapteekki liittyy pääapteekin sitoumuksella. Mikäli sivuapteekin teknisissä tietoissa tapahtuu muutoksia, apteekkari ilmoittaa niistä Kanta-palveluun muutosilmoituksella (kts. apteekin teknisten tietojen muutos). 

Pääapteekin muuttuminen sivuapteekiksi (apteekkari ei vaihdu)

Apteekkari irtisanoo sivuapteekiksi muuttuvan pääapteekin sitoumuksen. Mikäli sivuapteekin teknisissä tiedoissa tapahtuu muutoksia, apteekkari ilmoittaa niistä Kanta-palveluun muutosilmoituksella (kts. apteekin teknisten tietojen muutos).

Sivuapteekin muuttuminen pääapteekiksi

Apteekin muuttuminen sivuapteekista pääapteekiksi tarkoittaa hallinnollista liittymistä Kanta-palvelun asiakkaaksi. Tulevan pääapteekin apteekkarin tulee olla yhteydessä asiasta Kanta-palveluun sähköpostilla osoitteella kanta@kanta.fi tarkempaa ohjeistusta varten.

Uuden apteekin perustaminen

Uuden perustettavan apteekin Resepti-palvelun käyttöönotto vaatii hallinnollista liittymistä Kanta-palvelujen asiakkaaksi. Tulevan apteekkarin tulee lähettää Kanta-palveluun seuraavat lomakkeet viimeistään kolme viikkoa ennen uuden apteekin perustamista:

Apteekkarin tulee olla yhteydessä Kanta-palveluun sähköpostilla osoitteeseen kanta@kanta.fi tarkempaa ohjeistusta ja lomakkeiden pyytämistä varten.

Uusi apteekkari voi päivittää Kelan Kanta-palvelussa olevat apteekin yhteys- ja laskutustiedot heti apteekin haltuunoton jälkeen Ekstranetissä kohdassa Palvelut - Resepti.

Kanta-palveluun liittymisen lisäksi uuden apteekkarin on liityttävä Kelan ja apteekkien väliseen suorakorvaussopimukseen. Suorakorvaussopimukseen liittyminen on suositeltavaa tehdä 3 viikkoa ennen uuden apteekin avaamista. Löydät ohjeet liittymiseen Kela.fi -sivustolta.

Sivuapteekki

Uuden sivuapteekin perustaminen 

Pääapteekin apteekkari lähettää Kanta-palveluun muutosilmoituksen, josta ilmenee sivuapteekin tekniset tiedot.

Sivuapteekin siirtyminen toisen pääapteekin alaiseksi

Mikäli sivuapteekin teknisissä tiedoissa tapahtuu muutoksia, apteekkari ilmoittaa niistä Kanta-palveluun muutosilmoituksella (kts. apteekin teknisten tietojen muutos). Sivuapteekistaan luopuvan apteekkarin ei tarvitse toimittaa sitoumuksen irtisanomisilmoitusta Kanta-palveluun.

Apteekin lopettaminen ja sulkeminen

Pääapteekin tai sivuapteekin lopettaminen

Pääapteekistaan luopuva apteekkari irtisanoo voimassaolevan Kanta-palveluiden sitoumuksen toimintansa lopettavan apteekin osalta. Mikäli apteekkari lopettaa apteekkarina toimimisen, hänen tulee toimittaa poikkeavat laskutustiedot irtisanomislomakkeella. Mikäli luopuva apteekkari jatkaa apteekkarina toisessa apteekissa, erillisiä laskutustietoja ei tarvitse toimittaa Kanta-palveluille, vaan lasku lähetetään apteekkarin toiselle apteekille ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

Toimintansa lopettavan sivuapteekin apteekkari ilmoittaa sivuapteekin teknisten tietojen poiston muutosilmoituksella Kanta-palveluun (kts. apteekin teknisten tietojen muutos).   

Apteekin tilapäinen sulkeminen

Apteekin tilapäisen sulkemisen ajaksi yhteys Reseptikeskukseen katkaistaan apteekkarin pyynnöstä. Väliaikainen sulkeminen ei näy Apteekkirekisterissä. Apteekkari ilmoittaa sulkemisesta Kanta-palveluun sähköpostilla osoitteeseen kanta@kanta.fi. Yhteys Reseptikeskukseen aukaistaan apteekkarin pyynnöstä tai mikäli apteekkari katkon aikana vaihtuu, uuden apteekkarin ottaessa apteekki haltuunsa.

Lue lisää

Sivua päivitetty 14.03.2022