Reseptin toimitus

Reseptin toimitus

Kun potilas tulee apteekkiin noutamaan lääkkeitä, farmaseutti tai proviisori tunnistautuu apteekkijärjestelmään terveydenhuollon ammattikortilla. Apteekkijärjestelmä hakee toimitettavat reseptit Reseptikeskuksesta, jonne lääkkeen määrääjä on ne tallentanut.

Jos lääkkeen ostaja on joku muu kuin potilas itse, hänen on pystyttävä osoittamaan luotettavasti oikeutensa vastaanottaa potilaan lääke. Todistuksiksi käyvät potilasohje, potilaan Kela-kortti, Suomi.fin sähköinen apteekkivaltuutus tai hänen on muuten pystyttävä osoittamaan oikeutensa toimia potilaan puolesta.

Reseptien haku viivakoodilla

Potilasohjeessa ja reseptien yhteenvetotulosteessa on viivakoodi, jonka avulla apteekkijärjestelmä pystyy hakemaan reseptin Reseptikeskuksesta ilman, että farmaseutti tai proviisori syöttää järjestelmään muita tietoja potilaasta tai reseptistä.

Reseptien haku ilman potilasohjetta

Jos potilas hakee lääkkeitä ilman potilasohjetta tai yhteenvetoa, farmaseutti tai proviisori hakee reseptien yksilöimiseen tarvittavat tiedot potilaan henkilötunnuksella. Hakua voi rajata hakemalla yksilöintitiedot potilaan kaikista resepteistä, joissa on lääkettä saamatta tai rajata reseptihaun koskemaan tietyn ajanjakson kuluessa kirjoitettuja toimittamattomia ja osittain toimitettuja reseptejä. Reseptihaun tuloksena löytyneistä resepteistä farmaseutti tai proviisori valitsee ne, joilla potilas haluaa ostaa lääkettä.

Toimitus

Toimitus tehdään resepti kerrallaan. Kun resepti valitaan toimitettavaksi, apteekkijärjestelmä näyttää farmaseutille, proviisorille tai farmasian opiskelijalle reseptin tietojen perusteella esitäytetyn toimituksen. Farmaseutti tai proviisori tarkistaa toimituksen tiedot ja täydentää sen puuttuvat kohdat. Apteekkijärjestelmä varmistaa, että pakolliset tiedot on täytetty ja, että toimitettava lääke löytyy Lääketietokannasta, ellei kysymyksessä ole apteekissa valmistettava lääke tai muu Lääketietokannan ulkopuolinen valmiste.

Jos toimituksen tekijä on farmasian opiskelija, toimitus tallentuu häntä valvovan farmaseutin tai proviisorin tarkistettavaksi ja lähetettäväksi. 

Resepti sisältää kentän, johon lääkkeen määrääjä on voinut kirjoittaa viestin apteekille. Se voi olla esimerkiksi tieto, milloin lääkemääräys voidaan toimittaa tai tieto, että potilaan pitäisi varata kontrollikäynti.

Toisen Euroopan maan apteekissa toimitetun reseptin toimitustiedot voivat olla puutteellisia. Jos toisen Euroopan maan apteekin tekemässä toimituksessa havaitaan virhe, apteekin tulee olla yhteydessä Kanta-palveluihin.

Toimitus allekirjoitetaan sähköisesti

Kun potilaan kaikki samalla kertaa toimitettavat reseptit ovat valmiita, farmaseutti tai proviisori allekirjoittaa toimitukset sähköisesti ja lähettää ne Reseptikeskukseen. Terveydenhuollon ammattikortti mahdollistaa paitsi henkilön tunnistamisen myös sähköisen allekirjoituksen.

Sähköisen allekirjoituksen avulla voidaan myöhemmin todentaa, kuka reseptin on toimittanut, ja koska hän on sen tehnyt. Sähköinen allekirjoitus on varmempi kuin perinteinen allekirjoitus; sitä ei voi väärentää ja se takaa allekirjoitetun sisällön muuttumattomuuden.

Lääkkeen luovutus potilaalle

Lääkkeen luovutuksen yhteydessä potilaalle annetaan selvitys toimitetusta lääkkeestä. Tiedot tulostetaan lääkepakkaukseen kiinnitettävälle tarralle. 

Potilaan pyynnöstä voidaan antaa myös yhteenveto potilaan resepteistä. Siitä näkyy tuorein tieto lääkkeiden jäljellä olevasta määrästä.

Sivua päivitetty 27.07.2020