Sähköisen eurooppalaisen reseptin toimitus

Sähköisen eurooppalaisen reseptin toimitus

Suomalaisissa apteekeissa voi toimittaa sähköisiä eurooppalaisia reseptejä. Ensimmäisenä maana mukaan tuli Viro. Reseptin toimittamisessa on maakohtaisia eroja.

Ensimmäisenä suomalaisessa apteekissa on voinut ostaa lääkkeitä virolaisilla resepteillä. Kroatialaisella ja portugalilaisella reseptillä lääkkeitä voi ostaa 31.8.2020 alkaen. Lisää Euroopan maita on tulossa mukaan myöhemmin. Tiedot uusista maista päivitetään tälle sivulle sitä mukaa, kun niitä tulee lisää palvelun piiriin.

Reseptin toimittamisen esteet

Ulkomaista reseptiä ei voi toimittaa Suomessa, jos kyseessä on erityislääkemääräys, kuten esimerkiksi

 • huumausainelääkemääräys
 • alkuperäistä säilytettävää lääkemääräystä vaativa PKV-lääke, jonka luokitus Lääketietokannassa on PA tai ZA.

Toisen puolesta asiointi ei ole mahdollista, sillä tietoja asiasta ei pystytä välittämään sähköisesti maiden välillä. Jos alaikäinen asiakas on läsnä apteekissa, asiointi on lähtökohtaisesti mahdollista. Alaikäisen reseptitietojen välittymisessä palvelun kautta on kuitenkin maakohtaisia eroja. 

Ulkomaisella reseptillä ei voi toimittaa lääkkeitä verkkoapteekin kautta. 

Reseptin toimittaminen

Ulkomainen asiakas tunnistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen lääkkeen toimittamista. Asiakasta myös informoidaan tietojen käsittelystä Suomessa.

Sähköiset reseptit haetaan Suomeen toisesta maasta ja vastaavasti toimitustiedot lähetetään toiseen maahan kansallisten yhteyspisteiden kautta. Suomen kansallinen yhteyspiste on Kelassa. Kansalliset yhteyspisteet vastaavat siitä, että niiden kautta välitetään toiseen Euroopan maahan vain sellaisia reseptejä, jotka ovat toimituskelpoisia lähtömaan puolesta. Jos reseptiä ei löydy, varmistetaan, että asiakas on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen, jos sellaista vaaditaan toisessa maassa.

Lääkkeen toimittamisessa noudatetaan Fimean voimassa olevaa määräystä Lääkkeiden toimittaminen Eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella.

Apteekin henkilökunta tarkistaa asiakkaan henkilöllisyystodistuksen. Asiakkaalle kerrotaan tietojen käsittelystä Suomessa. Asiakkaan reseptit haetaan tämän asuinmaasta. Lääke valitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Lääke vaihdetaan tarvittaessa toiseksi, ellei lääkevaihtoa ole kielletty. Tarvittavat toimitusmerkinnät ja annosohjetarrat lisätään lääkepakkaukseen. Alkuperäinen resepti tulostetaan asiakkaalle. Tieto toimituksesta toimitetaan asiakkaan asuinmaahan. Jos reseptiä ei löydy, varmistetaan, onko asiakas antanut suostumuksensa toisessa maassa.

Lääkekorvaukset vasta jälkikäteen

Ulkomaisella sähköisellä reseptillä suomalaisesta apteekista tehdyistä lääkeostoista ei toistaiseksi pystytä antamaan suorakorvausta. Asiakkaan on haettava mahdolliset lääkekorvaukset jälkikäteen tilanteesta riippuen asuinmaastaan tai Kelasta. Asiakkaalle annetaan kuitti ostoksesta ja tuloste reseptin pdf-versiosta lääkekorvausten hakemista varten. Jos asiakas hakee korvausta Kelasta, annetaan hänelle lisäksi laskelma lääkeostoista.

Maakohtaisia eroja sähköisen reseptin toimittamisessa

Alla on kuvattu mukana olevien maiden erityispiirteitä. Reseptien toimittamisessa ulkomaille voi olla myös muita maakohtaisia rajoituksia.

Viro

 • Vironkielinen informointi asiakkaalle
 • Asiakas tunnistetaan passista tai henkilökortista.
 • Reseptiä haettaessa toimitettavaksi annetaan virolainen henkilötunnus. Henkilöllä on oltava Viron kansalaisuus tai oleskelulupa.
 • Suostumusta ei vaadita, mutta kansalainen voi kieltää reseptitietojen lähettämisen ulkomaille.
 • Määräykset ovat pääsääntöisesti geneerisellä nimellä, kauppanimen käyttö on perusteltava reseptissä.
 • Jos lääkäri ei ole rajoittanut reseptin voimassaoloaikaa, reseptit ovat voimassa 60 päivää, ja uusimisen jälkeen 180 päivää. Valtaosa jatkuvaan lääkitykseen tarkoitetuista resepteistä on voimassa 180 päivää.
 • Lisäksi Viron maakohtaisten rajoitusten vuoksi tiettyjen psykotrooppisten valmisteiden toimitus ei ole mahdollista.
 • Tallennettua toimitusta ei voi jälkikäteen korjata tai mitätöidä. Potilas voi ottaa yhteyttä lääkäriin ja pyytää uuden reseptin.
 • Alaikäisen reseptitietojen käsittelyssä ei ole rajoituksia.

 

Kroatia

 • Kroatiankielinen informointi asiakkaalle
 • Asiakas tunnistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta. Lisäksi hänen on näytettävä sairausvakuutuskortti.
 • Asiakkaan tulee antaa suostumus reseptitietojen luovuttamiseen ulkomaille Kroatian terveysportaalin kautta. Yli 16-vuotiaat henkilöt voivat antaa ko. suostumuksen. 
 • Reseptejä haettaessa annetaan asiakkaan 9 merkkinen vakuutustunnus (MBO) sairausvakuutuskortista.
 • Reseptit ovat voimassa 15 päivää. Poikkeuksena psykotrooppisia aineita sisältävät reseptit ovat voimassa 5 päivää ja antibioottireseptit 3 päivää. 

Portugali

 • Portugalinkielinen informointi asiakkalle
 • Asiakkaan tulee antaa suostumus reseptitietojen luovuttamiseen ulkomaille Portugalin NHS-portaalin kautta.
 • Asiakas tunnistetaan passista tai henkilökortista. 
 • Reseptiä haettaessa annetaan asiakkaan sairausvakuutustunnus. Tunnus löytyy henkilökortin taustapuolelta (NHS patient ID). Lisäksi annetaan reseptin tunnus ja toimituksen PIN-koodi.  Ne ovat reseptin tulosteessa tai asiakkaan matkapuhelinsovelluksessa.
 • Lääkemääräykset akuuttiin vaivaan ovat voimassa 30 päivää ja pitkäaikaiseen vaivaan kuusi kuukautta.
 • Määräykset ovat pääsääntöisesti geneerisellä nimellä, kauppanimen käyttö on perusteltava reseptissä.
 • Alaikäisen reseptitietojen käsittelyssä ei ole rajoituksia.

Minun terveyteni @ EU -logo. Sähköiset terveyspalvelut - digitaalinen palveluinfrastruktuuri. Eurooppalainen sähköinen resepti on Euroopan unionin tarjoama palvelu.

Lisätietoja

Sivua päivitetty 13.05.2022