Asiointi toisen puolesta

Asiointi toisen puolesta

Voit asioida toisen henkilön, esimerkiksi lapsen tai iäkkään, puolesta terveydenhuollossa ja apteekeissa eri tavoin.

Saat tarvittaessa lisätietoja puolesta asioinnista terveydenhuollon yksiköstä tai apteekista. Sähköinen asiointi toisen puolesta Omakannassa otetaan vaiheittain käyttöön.

Asiointi reseptiasioissa 

Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla mukana reseptin potilasohjeesi tai Kela-korttisi. Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Voit myös antaa lääkkeen hakijalle Suomi.fi-verkkopalvelussa sähköisen apteekkiasiointivaltuutuksen. Valtuutuksella asioidessaan hakijan tulee tietää henkilötunnuksesi. 

Muiden reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa vaaditaan sähköinen apteekkiasiointivaltuutus Suomi.fi:n kautta tai täytetty ja allekirjoitettu Reseptin suostumuslomake. Potilasturvallisuuden ja tietosuojan vuoksi lomakkeita saa vain apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan palvelupisteestä.

Toinen henkilö voi valtuutuksella apteekissa puolestasi 

 • selvittää käyttämäsi lääkkeet
 • pyytää yhteenvedon lääkkeistä, joita käytät
 • pyytää, että reseptisi mitätöidään, kun et tarvitse enää lääkettä
 • pyytää, että reseptisi uusitaan.

Terveydenhuollossa vaaditaan Reseptin suostumuslomake.

Terveydenhuollossa ja apteekissa varmistetaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida potilaan puolesta. 

 

 

Tarvitsetko apua asioiden hoitamiseen?

 Voit antaa kirjallisen suostumuksen esimerkiksi kotihoidon tai palvelutalon työntekijälle. Sen jälkeen hän voi hoitaa reseptiasiasi.

Reseptin suostumuslomakkeita ovat

 • suostumus potilaan puolesta toimivalle henkilölle apteekissa asiointia varten
 • suostumus potilaan puolesta toimivalle henkilölle terveydenhuollossa asiointia varten
 • suostumus palveluasumisen ja kotihoidon palveluntuottajan edustajalle apteekissa ja terveydenhuollossa asiointia varten
 • suostumuksen peruuttaminen
 • suostumus terveydenhuollolle Reseptikeskuksen tietojen katsomiseen muussa kuin hoitotilanteessa. 

Apteekit ja terveydenhuollon yksiköt neuvovat suostumuslomakkeiden käytössä.

Apteekkiin suostumus voidaan antaa joko yhtä asiointikertaa varten tai 3 vuodeksi. Sähköisellä apteekkiasiointivaltuutuksella valtuutuksen voi antaa haluamalleen ajalle, mutta enintään 25 vuodeksi. Terveydenhuollossa suostumus on voimassa aina toistaiseksi. 

Huoltaja tai edunvalvoja asioi

Yli 10-vuotiaiden alaikäisten puolesta asiointi Omakannassa otetaan käyttöön vaiheittain 1.10.2020 alkaen. Terveydenhuollossa ja apteekissa huoltajan tai edunvalvojan asiointi on mahdollista. Heillä on samat oikeudet asioida potilaan puolesta kuin tällä itsellään. Edustaja voi myös antaa potilaan puolesta suostumuksia.

Laillinen edustaja voi olla esimerkiksi alaikäisen lapsen huoltaja tai edunvalvoja, jonka tehtäväksi on määrätty hoitaa potilaan terveyttä koskevien asioita. Lisää alaikäisen puolesta asioinnista.

Asiointi potilastietoihin liittyen

 • Potilaan laillisella edustajalla on oikeus antaa suostumus tietojen luovutukseen, jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä.
 • Laillinen edustaja ei voi tehdä luovutuskieltoa päämiehensä puolesta, mikäli hoidostaan itse päättämään kykenemätön henkilö ei ole tehnyt luovutuskieltoa.
 • Laillinen edustaja ei voi perua potilaan aiemmin antamaa suostumusta.

Alaikäinen huoltaja

Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hänellä on oikeus asioida lapsen puolesta sekä terveydenhuollossa että apteekissa. Tässä tapauksessa hänellä on samat oikeudet hoitaa alaikäisen lapsensa asioita kuin täysi-ikäisellä huoltajalla. Alaikäinen voi toimia toisen asiamiehenä ja esimerkiksi hakea lääkkeet toisen puolesta. Muita lääkitykseen liittyviä suostumuksia hänelle ei kuitenkaan voi antaa.

Lue lisää

Sivua päivitetty 01.10.2020

Asiointi toisen puolesta -osion alasivut